Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara –nabavka kancelarijskog materijala

  • 26.07.2022.
  • Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara – nabavka kancelarijskog materijala /uploads/documents/odluka-o-ponistenju-postupka_1658839431.pdf