Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – pružanje usluga održavanja i servisiranja službenih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

  • 13.03.2024.