БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Федерација Босне и Херцеговине

Влада Федерације Босне и Херцеговине

O korištenju vozila kupljenim na leasing

  • 05.12.2007.
  • Na osnovu zaključaka donesenih na sastanku inspekcije cestovnog prometa sa predstavnicima Udruženja društava za leasing BiH, održanog 3.12.2007. godine u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove u Sarajevu, a u vezi sa primjenom Zakona o cestovnom prijevozu FBiH koji se odnosi na vozila iznajmljena po osnovu leasinga, Federalna uprava za inspekcijske poslove obavezuje se da će poduzeti inicijativu prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da, u saradnji sa nadležnim organima (Federalno ministarstvo finansija/financija i Federalno ministarstvo pravde), Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Uredom za zakonodavstvo Vlade Federacije BiH pripremi instrukciju u pogledu vlasništva nad vozilima kupljenim po osnovu leasinga u smislu Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH.