На иницијтиву премијера и допремијерке: Успоставља се програм новчане помоћи незапосленим особама у ФБиХ

 • 15.09.2022.
 • На иницијтиву премијера и допремијерке: Успоставља се програм новчане помоћи незапосленим особама у ФБиХ

  На приједлог премијера и допремијерке Федерације БиХ, Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Сарајеву, изразила опредјељење за успоставом програма новчане помоћи незапосленим особама у оквиру Буџета Федерације БиХ за 2022. годину. То ће бити извршено измјеном, односно допуном Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена.

  Уред премијера задужен је да за наредну сједницу Владе Федерацје БиХ припреми измјену, односно допуну ове уредбе.

  Влада је задужила Федерални завод за запошљавање, Федерално министарство за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата и Федерално министарство рада и социјалне политике да, у року од пет дана, припреме листу незапослених особа са евиденција служби за запошљавање на дан 31. аугуст 2022. године, а из које ће бити искључене особе које су право оствариле по основу Поглавља ИИИ и Поглавља ИВ Уредбе  о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена.

  Финансијска средства потребна за реализацију ове мјере бит ће осигурана у оквиру Буџета ФБиХ за 2022. годину.

  Федерално министарство финансија задужено је да осигура, путем прерасподјеле средстава између буџетских корисника, довољан износ средстава у текућој резерви Владе Федерације БиХ за имплементацију програма помоћи незапосленим особама.