Мања накнада за покривање телекомуникацијским сигналом на дионицама аутоцесте и брзих цеста

  • 02.02.2023.
  • Мања накнада за покривање телекомуникацијским сигналом на дионицама аутоцесте и брзих цеста

    На приједлог Федералног министарства промета и комуникација, Влада ФБиХ је донијела Уредбу о измјени Уредбе о мјерилима за обрачун накнаде за кориштење цестовног земљишта и накнаде за обављање пратећих дјелатности на аутоцестама и брзим цестама у Федерацији БиХ.

    Измјеном је прописана да се висина накнаде за покривање телекомуникацијским сигналом за телеком оператере у тунелима на дионицама аутоцесте утврђује мјесечно у конвертибилним маркама по дужном метру самозрачећег кабла за радио сигнал, те да ова накнада за аутоцесте сада износи 0,05 КМ, а за брзе цесте 0,03 КМ по дужном метру.

    Како је образложено, примјена Уредбе у протеклом периоду је показала да висина накнада за покривање телекомуникацијским сигналом самозрачећег кабла за радио сигнал за телеком оператере у тунелима на дионицама аутоцесте због висине није показала интерес телеком оператера. С обзиром да они нису прихватили кориштење телекомуникацијске опреме у тунелима по досад утврђеним висинама накнаде, одредба члана 15. Уредбе је измијењена.

    Измјеном Уредбе, висина накнаде је коригована и учињена прихватљивом телеком оператерима. Уједно, ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар ће моћи остваривати приход од ове услуге, што до сада није био случај, а корисницима аутоцесте ће бити пружена већа сигурност и боље услуге.