Дрљача: Посјечна пензија је са 371,59 КМ повећана на 544,98 КМ

 • 14.09.2022.
 • Дрљача: Посјечна пензија је са 371,59 КМ повећана на 544,98 КМ

  У организацији Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање данас је почела дводневна конференција по називом „Реформе мировинског/пензијског и инвалидског система у ФБиХ, резултати реформи проведених 2018. године и дефинирање циљева и измјена у систему за њихово достизање у средњем року“.

   

  Овом приликом, замјеник премијера ФБиХ и федерални министар рада и социјалне политике Веско Дрљача је, између осталог, истакао да су Влада Федерације Босне и Херцеговине и Федерално министарство рада и социјалне политике с посебном пажњом и емоцијама приступили реформи и рјешавању статусних питања популације пензионера.

   

  - Реформске активности које смо проводили, у области ПИО-а, радили смо у сарадњи са удружењима пензионера. Као што је добро познато главни изазови реформе, били су како ублажити ефекте старења становништва на пензијски систем, смањити прерани одлазак из сфере рада и спријечити односно ублажити пад реалне вриједности пензија у ФБиХ. У складу са стратешким опредјељењима сачињен је нови Закон о ПИО-у, који уводи тзв. бодовну формулу, тако да се висина пензије базира на стажу осигурања и уплаћеним доприносима.

  Такођер, задржани су механизми заштите пензионера кроз институте загарантованих и најнижих пензија. Пензије се редовно и транспарентно усклађују, те је уведено трезорско пословање Федерално завода за ПИО, што представља гарант стабилности пензијско-инвалидског система – рекао је министар Дрљача.

   

  Такођер, истакнуто је да је финансијски стабилизован пензијско-инвалидски систем. У марту 2015. године Федерални завод ПИО/МИО био је у дефициту, док су данас Завод и систем пензијско-инвалидског осигурања стабилни и у суфициту. Задржана су постојећа права из ранијег система, а на приједлог пензионера уведено је ново право на посмртнину-једнократну новчану помоћ. Пензије се редовно исплаћују, од петог у мјесецу, без кашњења. Исплате пензија су други приоритет у исплати, из буџета, одмах након сервисирања вањског и унутрашњег дуга.

   

  - Што се тиче кретања пензија за период од дана ступања на снагу новог Закона о пензијско-инвалидском осигурању у Федерацији БиХ па до данас битно је истачи да је просјечна пензија са 371,59 КМ повећана на 544,98 КМ. Најнижа пензија је са  326,17 КМ повећана на 424,23 КМ, а загарантована пензији је са 434,90 КМ, повећана на 531,86 КМ.  У периоду пандемије коронавируса, као и негативних кретања у свијету, праћених високом инфлацијом донијели смо више уредби о материјалној подршци пензионерима – закључио је министар Дрљача, саопћено је из Федералног министарства рада и социјалне политике.