Допуњена Уредба о организацији и регулацији сектора гасне привреде

 • 10.11.2022.
 • Допуњена Уредба о организацији и регулацији сектора гасне привреде

  На приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, Влада ФБиХ је допунила Уредбу о организацији и регулацији сектора гасне привреде.

  Како је образложено, основни разлог за њену допуну је енергетска криза која се у 2022. години појавила у Европи и свијету посебно у области природног гаса, те потребе да и у тим условима буде регулирана набавка овог енергента.

  Допуне се односе на интервентне количине природног гаса, које се утврђују као оне које је неопходно додатно обезбиједити у случају екстремних ситуација и непредвиђених околности, као што су прекиди испоруке гаса због хаварија, ремонта, изузетно ниских температура и слично, или већих потреба купаца за гасом у односу на планиране, уговорене и наручене количине гаса. Циљ је омогућити сигурно и континуирано снабдијевање тарифних купаца.

  У случају потребе и набавке интервентних количина природног гаса за потребе тарифних купаца, а према исказаном посебном захтјеву за конкретну интервентну набавку, снабдјевач ће их наручити по тренутним најповољнијим тржишним условима и цијенама, и по претходно извршеној авансној уплати тарифног купца који захтјева интервентну количину. У том случају, цијене интервентних количина природног гаса за тарифне купце ће бити засноване на тржишној цијени гаса са урачунатим трошковима царине и ПДВ-а, те укљученим трошковима транспорта кроз БиХ и осталим зависним трошковима уз максималну маржу снабдјевача од један посто.

  Снабдјевач је у обавези да о свему у писаној форми обавијести ресорно федерално министарство, које је о извршеним активностима дужно информирати Владу Федерације БиХ. 

  Наиме, Енергоинвест д.д. Сарајево се, као снадбјевач природног гаса у ФБиХ, обратио Федералном министарству захтјевом за допуну Уредбе а у вези Одлуке о цијенама природног гаса за интервентне количине за повлаштене тарифне купце. Циљ захтјева је омогућавање снадбјевачу да, по потреби и на захтјев купаца, купи на тржишту додатне интервентне количине природног гаса по тржишним цијенама. Енергоинвест наводи да је већ имао овакву ситуацију када је од Сарајевогаса, као дистрибутера, добивао захтјеве за куповином додатних количина по тржишним цијенама, те да је већ испоручивао додатне количине по већим цијенама од цијене утврђене Одлуком Владе ФБиХ, али да оне нису могле бити наплаћене.

  Иначе, данас допуњена Уредба уредба ступа на снагу наредног дана од објављивања у Службеним новинама ФБиХ