Допуна Уредбе о помоћи становништву: Једнократна новчана накнада за незапослене

 • 22.09.2022.
 • Допуна Уредбе о помоћи становништву: Једнократна новчана накнада за незапослене

  Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Мостару, донијела Уредбу о допуни Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена. Остајући привржена принципу према којем вишак јавних прихода директно усмјерава грађанима којима су они најпотребнији, Влада на овај начин проширује обухват свог програма помоћи и у њега уврштава и незапослене особе.

  Право на једнократну новчану накнаду имају они који су имали статус незапослене особе по евиденцијама Федералног завода за запошљавање на дан 31. аугуст 2022. године.

  Ова накнада се сматра приходом за вријеме незапослености и спријечености за рад према одредбама Закона о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених особа и износи 100 КМ.

  Укупна средства за исплату бит ће осигурана у Буџету ФБиХ за 2022. годину. Средства за исплату једнократне новчане накнаде ће бити дозначена кантоналним службама за запошљавање, након што оне доставе захтјев за исплату, уз коначни списак корисника.

  Влада ће утврдити коначан износ средстава који ће бити дозначен свакој од кантоналних служби за запошљавање. Надлежна кантонална служба за запошљавање ће исплатити једнократну новчану накнаду уплатом на трансакцијске рачуне незапослених најкасније до 30. новембра 2022. године.

  Уколико надлежна кантонална служба за запошљавање не посједује податак о трансакцијском рачуну или тај податак није ваљан (нпр. наведен је погрешан број трансакцијског рачуна или је он у међувремену затворен), особа које остварује право на накнаду је дужна, најкасније до 30. октобра 2022. године, доставити надлежној кантоналној служби за запошљавање ваљан податак о свом трансакцијском рачуну. Уколико то не достави у наведеном року, губи право на једнократну новчану накнаду.

  Допуном је у Уредбу додан и нови став у члану 19. који гласи да ће актом послодавца бити утврђени посебни критерији за исплату и висину исплате једнократне помоћи.

  Допуњена уредба ступа на снагу наредног дана од објављивања у Службеним новинама ФБиХ.

  У образложењу допуњене Уредбе наведено је да се Федерација БиХ и даље суочава са значајним инфлаторним притисцима који све више погађају њене грађане. Нажалост, ова поскупљења не погађају све грађане једнако и посебно су болна за оне нижег материјалног статуса чији животни стандард нарочито трпи посљедњих мјесеци.

  Иако је раст цијена изазван вањским факторима, Влада ФБиХ је већ подузела низ мјера како би заштитила најрањивије категорије. Тако су у 2022. години повећане пензије и борачке накнаде, те су значајно већа средства издвојена за пољопривреду и робне резерве с циљем интервенције на цијене хране. Даље, Влада је предложила доношење низа закона који пружају материјалну подршку одређеним категоријама, попут родитеља његоватеља и дјеце која долазе из материјално угрожених породица. Коначно, немајући могућност да утиче на цијене плина и нафте, Влада ФБиХ наставља са субвенционирањем цијене електричне енергије за домаћинства, те ограничавањем маржи како би спријечила могуће злоупотребе тренутног стања ради остваривања већих профита.

  Уз све ово, раст јавних прихода у првих шест мјесеци 2022. години је такођер омогућио Влади ФБиХ да додатно интервенише у виду пружања једнократне финансијске помоћи у износу од 100 КМ категоријама које су посебно погођене инфлацијом, путем Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена. Том уредбом је осигурана помоћ за пензионере, кориснике права из борачко-инвалидске заштите, особе са инвалидитетом, те цивилне жртве рата. Поред тога, помоћ у виду пакета основних животних намирница се додјељује примаоцима сталне новчане и друге материјалне помоћи.

  Због немогућности да директно утиче на цијене роба које су одређене вањским факторима, Влада Федерације доноси ову уредбу како би барем једним дијелом надомјестила изгубљени животни стандард незапослених особа, не угрожавајући при томе своју фискалну стабилност и редовне исплате из Буџета Федерације БиХ.

  Процјене су да ће овом одлуком бити обухваћено око 270.000 незапослених особа у ФБиХ.