Дата сагласност за корекцију велепродајне цијене природног гаса

 • 14.07.2022.
 • Дата сагласност за корекцију велепродајне цијене природног гаса

  На приједлог Федералног министарства трговине Влада Федерације БиХ је донијела одлуку којом се даје сагласност на велепродајну цијену природног гаса за дистрибутивна привредна друштва на подручју Федерације Босне и Херцеговине, почевши од 1.7.2022. године, а која износи 998 КМ/1000 См³, односно 0,998 КМ/См³, и према важећим условима за Босну и Херцеговину. У ову цијену природног гаса није урачунат порез на додану вриједност.

  За реализацију ове одлуке задужени су Федерално министарство енергије, рударства и индустрије и Федерално министарство трговине, свако у оквиру своје надлежности.

  Одлука ступа на снагу даном доношења и бит ће објављена у Службеним новинама ФБиХ.

  У образложењу одлуке, Федерално министарство трговине је навело да је привредно друштво Енергоинвест д.д. Сарајево 12.7.2022. године упутило захтјев за промјену велепродајне цијене природног гаса према дистрибутивним компанијама у Федерацији БиХ, те доставило Одлуку директора Енергоинвеста о утврђивању продајне цијене гаса за дистрибутивне компаније (повлаштене тарифне купце). На овај захтјев своје мишљење дало је и Федерално министарство енергије, рударства и индустрије 14.7.2022. године.

  У захтјеву Енергоинвеста је наведено да би се нова велепродајна цијена природног гаса за дистрибутивне компаније (повлаштене тарифне купце) са досадашњих 809 КМ/1.000 См³ (0,809КМ/См³) требала повећати на 998 КМ/1000 См³ (0,998 КМ/См³), с тим да у наведену цијену природног гаса није урачунат порез на додатну вриједност. Нова продајна цијена јединствена је за све дистрибутивне компаније на подручју ФБиХ. 

  Такођер, у образложењу је истакнуто да је Енергоинвест д.д Сарајево у свом захтјеву навео да нова повећања цијене гаса није могуће покрити из постојеће тарифе, те је хитно потребна корекција цијене у складу са дешавањима на тржишту у циљу обезбјеђења континуиране испоруке гаса.