52. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу привременог Управног одбора Универзитетско клиничког центра Сарајево

На основу члана 64. став (6) Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13) и члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), на приједлог Федералног министарства здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 312. сједници, одржаној 21.04.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТСКО КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА САРАЈЕВО


I


Разрјешава се привремени Управни одбор Универзитетско клиничког центра Сарајево у слиједећем саставу:

1. Јасмин Капетановић, Кантон Сарајево, предсједник,

2. Џелалудин Јунузовић, Кантон Сарајево, члан,

3. Ораховац Теуфик, из реда запосленика Универзитетског клиничког центра Сарајево, члан,

4. Амер Овчина, из реда запосленика Универзитетског клиничког центра Сарајево, члан,

5. Фериха Хаџагић - Чатибушић, из реда запосленика Универзитетског клиничког центра Сарајево, члан,

6. Самир Муминовић, Унско-сански кантон, члан,

7. Диана Штимјанин-Колџо, Зеничко-добојски кантон, члан,

8. Нусрет Поповић, Босанско-подрињски кантон, члан,

9. Далибор Колак, Средњобосански кантон, члан,

10. Амра Карић, испред Федерације Босне и Херцеговине, члан,

11. Анкица Колар-Јурчевић, испред Федерације Босне и Херцеговине, члан.

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 577/2022
21. априла 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.