52. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo

Na temelju članka 64. stavak (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG UPRAVNOG VIJEĆA UNIVERZITETSKO KLINIČKOG CENTRA SARAJEVO


I.


Razrješava se privremeno Upravno vijeće Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo u slijedećem sastavu:

1. Jasmin Kapetanović, Kanton Sarajevo, predsjednik,

2. Dželaludin Junuzović, Kanton Sarajevo, član,

3. Orahovac Teufik, iz reda zaposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, član,

4. Amer Ovčina, iz reda zaposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, član,

5. Feriha Hadžagić - Čatibušić, iz reda zaposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, član,

6. Samir Muminović, Unsko-sanski kanton, član,

7. Diana Štimjanin-Koldžo, Zeničko-dobojski kanton, član,

8. Nusret Popović, Bosansko-podrinjski kanton, član,

9. Dalibor Kolak, Srednjobosanski kanton, član,

10. Amra Karić, ispred Federacije Bosne i Hercegovine, član,

11. Ankica Kolar-Jurčević, ispred Federacije Bosne i Hercegovine, član.

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 577/2022
21. travnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.