355. сједница Владе ФБиХ

 • 23.03.2023.
 • 355. сједница Владе ФБиХ

  За трансфере у области социјалне заштите више од 4,8 милиона КМ

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Сарајеву на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике донијела Одлуку о усвајању Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава текућих и капиталних трансфера утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину овом министарству у укупном износу од 4.840.000 КМ.

  У оквиру текућих трансфера непрофитним организацијама планиран је износ од 200.000 КМ намијењен за имплементацију и увођење у право нератних инвалида. Расподјела ових средстава вршит ће се путем званичне обавијести свим центрима за социјални рад и опћинским службама социјалне заштите са подручја ФБиХ као помоћ за текуће, повећане материјалне трошкове, настале као посљедица континуираног увођења у право и администрирања исплата нератним инвалидима, у процесу проведбе федералног Закон о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом.

  Износ од 500.000 КМ је намијењен за проведбу Закона о заштити од насиља у породици, путем програма подршке раду сигурних кућа и склоништа за смјештај жртава породичног насиља. Расподјела ових средстава вршит ће се путем јавног позива, а поступак оцјењивања испуњавања посебних критерија проводит ће се на основу бодовне шеме коју ће сачинити Федерално министарство рада и социјалне политике, која ће бити доступном свим заинтересованим подносиоцима пријаве на начин утврђен јавним позивом.

  За обиљежавање „Дјечије недјеље“ на подручју Федерације БиХ путем програма подршке надареним ђацима и студентима који се налазе у неповољној социо-економској ситуацији планиран је трансфер у износу од 40.000 КМ, чија расподјела ће се вршити путем званичне обавијести центрима за социјални рад или опћинским службама за социјалну заштиту на подручју Федерације БиХ.

  Трансфер за организације цивилних инвалида планиран је у износу од 500.000 КМ путем програма подршке функционисању ООСИ, а расподјела ових средстава реализират ће се на основу јавног позива.

  За суфинансирање рада установа социјалне заштите за збрињавање на нивоу Федерације БиХ планирано је 1.500.000 КМ, путем програма помоћи овим установама за суфинансирање трошкова њиховог рада и пословања. Расподјела ових средстава вршит ће се путем званичне обавијести односним федералним установама социјалне заштите, а поступак провјере испуњавања посебних критерија проводит ће се на основу увида у релевантну финансијску документацију из претходне године.

  За Стратегију за унапређење права и положаја особа са инвалидитетом у Федерацији БиХ 2022-2027. планиран је трансфер у износу од 20.000 КМ, за побољшање социјалне укључености маргинализираних група, а њихова расподјела реализоват ће се на основу јавног позива.

  Трансфер за финансирање и рад удружења пензионера на нивоу Федерације, у складу са чланом 125. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, планиран је у износу од 80.000 КМ, а утрошак ових средстава вршит ће се са сврхом омогућавања редовног и несметаног функционисања репрезентативних савеза пензионера и њихових чланица.

  Данас усвојеним Програмом утрошка планиран је и капитални трансфер непрофитним организацијама, установама за збрињавање на нивоу Федерације БиХ у износу од 2.000.000 КМ, путем програма развијања постојећих и успостављања нових облика социјалних услуга, те побољшања услова смјештаја за кориснике и рада за упосленике. Расподјела ових средстава вршит ће се путем званичне обавијести односним федералним установама.

  У складу са данашњом одлуком, појединачне одлуке о додјели средстава у свим текућим и капиталним трансферима доноси федерални министар рада и социјалне политике, а на основу њих ће се закључити уговор о сарадњи, кориштењу и начину утрошка средстава којим ће се детаљније уредити међусобна права и обавезе корисника средстава и Федералног министарства.

  Више од 7,5 милиона КМ за развој подузетништва и обрта у Федерацији БиХ

  Влада Федерације БиХ је на приједлог Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта донијела двије одлуке у укупном износу од 7.540.000 КМ намијењених за развој подузетништва и обрта у Федерацији БиХ.

  Једном од одлука усвојен је Програм утрошка дијела средстава текућих трансфера утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину овом министарству, у укупном износу од 6.540.000 КМ. Ријеч је о грант средсвима која ће се распоређивати за пројекте утврђене Програмом.

  Имајући у виду да је мало и средње подузетништво покретачка снага на путу развоја привреде Федерације БиХ, министарство ће и у овој години реализовати више активности с циљем унапрјеђења развоја сектора мале привреде. Циљеви су јачање конкурентности субјеката мале привреде путем развоја подузетничке инфраструктуре, а посебно кроз технолошку модернизацију њихових пословних процеса, увођење међународних стандарда квалитете, дигиталне трансформације у пословању, циркуларне економије и побољшање енергијске ефикасности у складу с транзицијом ка зеленој и дигиталној економији.

  Очекивани резултати овог програма су повећање укупних прихода сектора, запослености и извоза, те покретање иновативних старт-уп-а, као и повећања конкурентске способности МСП-а. У оквиру програма утрошка додјелом грант средстава планирају се суфинансирати пројекти подршке развоју пословне инфраструктуре, као и различити пројекти помоћи успоставе и раста малих и средњих предузећа.

  Тако је опћинама и градовима планирано 2.000.000 КМ за подузетничке зоне, док субвенције приватним предузећима и подузетницима износе 4.540.000 КМ за потицај развоју обрта и новооснованим субјектима мале привреде, као и јачање конкурентности МСП-а.

  Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта расписат ће јавни конкурс за додјелу грант средстава у Службеним новинама Федерације БиХ и дневним новинама, те на wеб страници Министарства.

  Другом данас донесеном Одлуком одобрен је утрошак средстава утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину за реализацију Програма „Кредитни потицај развоја подузетништва и обрта“ у износу од 1.000.000 КМ. Ова средства пласират ће се путем Развојне банке ФБиХ на револвинг основи, а кредитни потицаји ће се додјељивати на период до седам година, с грејс периодом до двије године и каматном стопом од 0,9 посто.

  Влада ФБиХ одобрила 15 милиона КМ из Буџета за повољну кредитну стамбену линију намијењену младима

  Влада Федерације БиХ данас је, на приједлог Федералног министарства финансија, донијела Одлуку којом се одобрава кредит Унион банци д.д. Сарајево по субординираним условима из средстава утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину у износу од 15.000.000 КМ.

  Средства ће се користити за пласирање кредитне линије намијењене младима за рјешавање стамбеног питања, а одобрена су Унион банци на кредитној основи с роком доспијећа од 25 година, те фиксном каматном стопом од 0,1 посто годишње.

  Као и претходне, и данашња одлука ће у значајној мјери допринијети наставку рјешавања егзистенцијалних питања становништва, што ће утјецати на останак младих и образованих људи у земљи.

  Како се наводи у образложењу данашње одлуке, од покретања ове линије за младе 2018. године, укупно је одобрено и исплаћено стамбених кредита за 1.394 корисника у износу од 144.227.179 КМ. У прошлој години формиран је кредитни портфолио за физичка лица, чији резултат је 231 одобрени кредитни захтјев у укупном износу од 30.209.092 КМ, а просјечан износ кредита по запримљеним захтјевима је 132.745 КМ. Просјечна старосна доб корисника кредита је 30,4 године. Корисници су из више од 32 града и насеља у Федерацији БиХ.

  Образложено је и да су циљној скупини понуђени најконкурентнији услови на тржишту уз номиналну каматну стопа од 2,99 посто која је фиксна до краја отплате кредита, уз могућност њеног додатног умањења по рођењу дјеце, што је, како је образложено, јединствена понуда на тржишту. По овом основу умањена је каматна стопа за 141 клијента банке.

  Подсјетимо, Влада већ шесту годину узастопно путем Унион банке, чији је већински власник, издваја 15 милиона КМ за пласирање повољних стамбених кредита младима. Посљедњих пет година овај удружени кредитни фонд износио је укупно 30 милиона КМ годишње (по 15 милиона КМ Влада ФБиХ и Унион банка).

  Федерално министарство финансија овлаштено је да уиме Владе ФБиХ закључи Уговор о кредиту по субординираним условима са Унион банком, а за потписивање овог уговора овлаштена је федерална министрица финансија.

  Формирана јединица за имплементацију пројекта изградње „Палате правде Федерације БиХ“

  Влада Федерације БиХ прихватила је информацију Службе за заједничке послове органа и тијела ФБиХ, те донијела рјешење о формирању Јединице за имплементацију пројекта изградње „Палате правде Федерације Босне и Херцеговине“. Задатак Јединице је да активно ради на осигурању трајног рјешења смјештаја Федералног тужилаштва и Врховног суда ФБиХ са Посебним одјелима, као и Судске полиције ФБиХ, односно проведби пројекта изградње „Палате правде Федерације БиХ“.

  Овим је настављена проведба Владиних закључака од 22. децембра прошле године, чији циљ је успостава и изградња правосудне палате у коју ће бити смјештени Посебни одјели за борбу против корупције при Врховном суду ФБиХ и Федералном тужилаштву. Према тим закључцима, Влада се обавезала да ће у саставу Службе за заједничке послове формирати Јединицу за имплементацију овог пројекта, те осигурати материјално - техничке услове за њен рад.

  У информацији са данашње сједнице, уз остало наведено је да је формирање ове јединице обавеза и из Акционог плана Владе ФБиХ за рјешавање смјештаја Посебних одјела, као и из Меморандума о сарадњи Владе ФБиХ и Високог судског и тужилачког вијећа БиХ. Овим меморандумом који су почетком ове године потписали федерални премијер и предсједник ВСТВ-а осигуравају се услови за успостављање Посебних одјела и проведбу Закона о сузбијању корупције и организираног криминала у ФБиХ.

  Јединицу за имплементацију пројекта изградње „Палате правде Федерације БиХ“ чине шеф тима проф. др. Елдан Мујановић, који је и предсједник Антикорупционог тима Владе ФБиХ, а чланови су Адмир Суљагић и Кенан Алишах (представници ВСТВ-а), суткиња Божидарка Дугоњић (Врховни суд ФБиХ), тужитељица Лејла Хасанбеговић (Федерално тужилаштво), Махир Смаилбеговић (Судска полиција ФБиХ), Дамир Шапина (Федерално министарство правде), Асим Панџић (Федерално министарство финансија), те Данијел Вујица (представник Службе за заједничке послове органа и тијела ФБиХ). 

  Иначе, чланови ове јединице предложени су испред надлежних органа укључених у проведбу пројекта, а приједлог је Влади доставила Служба за заједничке послове у складу са добијеним задужењима. У раду Јединице за имплементацију пројекта изградње „Палате правде Федерације БиХ“ учествоват ће, по потреби, и други експерти које предложе представници правосудних институција и ВСТВ-а БиХ. Средства за њен рад осигурана су у федералном буџету, такођер, у складу са закључцима Владе од 22. децембра прошле године.

  ХЕ Кованићи - електроенергетски објект од јавног интереса ФБиХ

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарство енергије, рударства и индустрије, допунила одлуку о проглашењу јавног интереса и приступању припреми и изградњи приоритетних електроенергетских објеката у ФБиХ, а у коју је додан и пројект ХЕ Кованићи на ријеци Босни, од 12,2 МW.

  У образложењу Министарства наводи се да је ЈП Електропривреда БиХ финансирала израду идејног пројекта, којим је по окончању 2021. године, ХЕ Кованићи дефинисана као проточна прибранска електрана, за чију би изградњу, укупна инвестиција износила 89,2 милиона КМ.

  У току је припрема инвестиционо-техничке документације и прибављање управних аката ради издавања урбанистичке сагласности. Уврштавањем ХЕ Кованићи у ову одлуку стварају се предуслови за издавање околинске дозволе, те омогућује наставак започетог поступка додјеле концесије.

  Из Министарства подсјећају да им је ЈП Електропривреда БиХ још 2011. године упутила приједлог да се у документе, које је претходно донијела Влада ФБиХ, а који се односе на приоритете изградње електроенергетских пројекета у ФБиХ, уврсти и пројект ХЕ Кованићи. У оквиру ових активности, ЈП ЕП БиХ аплицирала је и 2013. године добила грант средства у износу од 850.000 еура од Владе Њемачке, а посредством КфW банке, за израду Студије изводљивости са претходном процјеном утицаја на околину и извођење геолошких истражних радова.

  На приједлог министарства, допуњена је и одлука о проглашењу јавног интереса, приступању припреми изградње електроенергетских објеката, избору стратешких партнера и приступању додјели концесија за ХЕ Кованићи.

  С циљем дугорочног осигурања електричне енергије и задовољавања властитих потреба, те осигурања позиције Федерације БиХ на унутрашњем и регионалном тржишту електричне енергије, јавни интерес за изградњу електроенергетских објеката у ФБиХ раније је проглашен за четири термоелектране, 13 хидроелектрана и шест вјетроелектрана, који су раније обухваћени овом одлуком Владе ФБиХ.

  Информације и извјештаји о раду

  Влада Федерације БиХ данас је усвојила информацију Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта о намјенском утрошку средстава додијељених корисницима средстава дијела прихода остварених по основу накнада за приређивање игара на срећу у 2021. години.

  Данас је прихваћена и информација Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства о реализацији пројеката са објашњењем о узроцима евентуалног одступања реализације од планираних улагања у пројекте и застојима у њиховој реализацији за ИВ квартал 2022. године. 

  Влада ФБиХ се упознала са информацијом о 6. састанку Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између ЕУ и БиХ, одржаном 20. октобра 2022. године путем видеоконференције, те прихватила Препоруке Европске комисије након овог састанка и задужила надлежне федералне органе управе да започну активности на њиховом испуњавању.

  Данас је усвојен извјештај о раду за 2022. годину Управног одбора Агенције за водно подручје Јадранског мора Мостар, као и извјештај о извршењу Плана статистичких истраживања од интереса за Федерацију БиХ за прошлу годину.

  Усвојен је и извјештај о раду Координационог тијела за ТЕН-Т мрежу из Федерације БиХ за стање на дан 31.12.2022. године, те прихваћен извјештај о раду за прошлу годину Надзорног одбора Унион банке д.д. Сарајево.

  Влада је данас примила к знању и извјештај о раду Судске полиције у Федерацији БиХ за период 1.1. до 31.12.2022. године, те се упознала и са информацијом о реализацији својих закључака за период јануар-фебруар 2023. године.

  Одлуке и рјешења

  На приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије донесене су двије одлуке о давању претходне сагласности на приједлоге рјешења о додјели дијела средстава Трајног револвинг фонда код Унион банке д.д. Сарајево овог федералног министарства за дугорочно финансирање пројеката путем додјеле кредита за 2022. годину. Ријеч је о кредитима привредним друштвима БОССИН д.о.о. Мостар и РМ-ЛХ д.о.о. Зеница.

  Донесено је рјешење којим се дозвољава кориснику експропријације, ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар, улазак у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине непотпуно експроприсане рјешењем надлежне службе Опћине Тешањ. У захтјеву корисника експорпијације се, између осталог, истиче да је поступак непотпуне експропријације вођен ради установљавања закупа на некретнинама на временски период до пет година, а у сврху изградње аутоцесте на траси Коридора Вц, дионица Путниково Брдо - Медаково, на подручју ове опћине, а након што је одлуком Владе утврђен јавни интерес за изградњу ове дионице аутоцесте у дужини од 8,5 км. Такођер, донесено је и рјешење којим се дозвољава кориснику извлаштења, ЈП Цесте ФБиХ д.о.о. Сарајево, улазак у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине потпуно извлаштене рјешењем градоначелника Стоца путем надлежне службе.

  На приједлог Федералног министарства здравства донесена је Одлука о отпису дијела дуговања по основну испоручене електричне енергије Свеучилишној клиничкој болници Мостар од ЈП Електропривреда ХЗХБ д.д. Мостар.

  Данас су донесени потребни акти за поништавање и поновно расписивање јавних конкурса за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва Оператор-Терминали Федерације д.о.о. Сарајево, као и једног члана Надзорног одбора Привредног друштва Енергопетрол д.д. Сарајево, уиме Федерације БиХ.

  Влада Федерације БиХ је донијела Рјешење о постављењу Самире Демировић за директора Уреда Владе ФБиХ за односе с јавношћу.

  За учешће у раду и одлучивању на предстојећим скупштинама привредних друштава данас су опуномоћени Драгана Батинић Плакаловић (Сарајево осигурање д.д. Сарајево), Горан Бухач (ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево) и Јасмина Пашић (ЈП Електропривреда ХЗХБ д.д. Мостар).