310. сједница Владе ФБиХ

 • 07.04.2022.
 • 310. сједница Владе ФБиХ

  О епидемиолошкој ситуацији: Забиљежен пад свих индикатора

  Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Сарајеву, усвојила информацију о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији Босне и Херцеговине на дан 4.4.2022. године, те наредбе и препоруке Кризног штаба Федералног министарства здравства.

  У данас презентираној информацији Кризног штаба ФМЗ-а је, уз остало, наведено да је у 13. овогодишњој седмици, у односу на претходну, забиљежен пад свих индикатора. Највећи је пад броја смртних случајева узрокованих ЦОВИД-19 (мање за 33,3 посто) и броја нових потврђених случајева (мањи за 24,3 посто).

  У Федерацији БиХ, на болничком лијечењу тренутно је 87 особа због ЦОВИД-19 болести, од којих је 61 невакцинисана и непотпуно вакцинисана.

  Забиљежен је и пад седмодневне инциденце на нивоу Федерације БиХ за 24,1 посто и она износи 25,16 случајева на 100.000 становника. У посљедњих седам дана, више инциденце од просјечне забиљежене у ФБиХ имају Западнохерцеговачки (66,39), Сарајевски (46.37), Посавски (43,54) и Херцеговачко-неретвански кантон (35,95).

  Када је ријеч о наредбама и препорукама Кризног штаба ФМЗ, у свим здравственим установама, без обзира на облик власништва, установама које збрињавају старије особе или особе с потешкоћама у развоју и с душевним сметањама, те казнено-поравним и другим установама социјалне заштите, као и средствима јавног превоза и даље је обавезно ношење заштитних маски преко уста и носа за заштиту респираторног система у затвореном простору и уз поштивање размака од минимално два метра. Изузетно, заштитне маске нису обавезни носити корисници ових установа који имају проблеме с дисањем због хроничних болести или које не могу скинути маску без помоћи друге особе.

  Федералној и кантоналним управама за инспекцијске послове, те инспекцијама при надлежним кантоналним министарствима, као и надлежним опћинским и градским инспекторима наложено је да континуирано контролишу провођење ове наредбе и подузимају мјере из својих надлежности.

  Када је ријеч о пружању услуга у угоститељским објектима у затвореном и на отвореном простору, и даље важи наредба о поштивању размака од минимално два метра између столова. Ово важи и за угоститељске објекте који организирају музику уживо, диско клубове, као и објекте сличне намјене.

  У свим облицима продавница, у складу с Правилником о класификацији продавница и других облика трговине на мало, ограничен је број купаца тако да се дефинира простор од 10 м2 продајног објекта по потрошачу. Без обзира на величину простора продајног објекта, није допуштен боравак више од 400 потрошача.

  Како је данас закључено, владама кантона, односно кризним штабовима кантоналних министарстава здравства, наређено је да континуирано прате епидемиолошку ситуацију на подручјима кантона, те у случају погршања правовремено дјелују и доносе мјере у складу с епидемиолошком ситуацијом и о томе редовно извјештавају Кризни штаб ФМЗ-а.

  Кризни штаб ФМЗ-а задужен је да прати епидемиолошку ситуацију на подручју ФБиХ, те у случају погоршања одмах препоручи Влади ФБиХ нове мјере.

  Кризни штаб ће данашње закључке, с прилозима, доставити надлежним кантоналним институцијама, клиничким центрима у ФБиХ, опћим, кантоналним и специјалним болницама, те Федералној и кантоналним управама за инспекцијске послове и кантоналним управама полиције, а Влада ФБиХ ће обавијестити Парламент ФБиХ о епидемиолошкој ситуацији и мјерама које је данас донијела.

  Наредбе и препоруке Кризног штаба ФМЗ су донесене с роком важења од 30 дана, рачунајући од 8.4.2022. године, као дана почетка њихове примјене.

  Усклађивање вриједности опћег бода за 2022. годину с бруто плаћом у складу са законом о пио

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике, донијела Одлуку којом даје сагласност за усклађивање вриједности опћег бода за 2022. годину, сходно члану 78. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, у проценту од 4,8 посто и утврђује се у износу од 16,35 КМ.

  Како је образложено, Одлука је донесена након што је Федерални завод ПИО доставио ресорном федералном министарству 3.3.2022. године иницијативу за добијање сагласности за усклађивање вриједности опћег бода за 2022. годину за 4,8 посто. Наиме, за толико је, према подацима Федералног завод за статистику, порасла просјечна бруто плаћа у ФБиХ у 2021. години у односу на 2020. годину.

  Одредбом члана 78. Закона о ПИО прописано је да се вриједност опћег бода усклађује 15. априла сваке године, почев од 1.1.2019. године, према проценту пораста просјечне бруто плаће у ФБиХ у претходној години, а вриједност опћег нода, уз сагласност Владе ФБиХ, утврђује и објављује носилац осигурања.

  Уредба о попису и условима обављања старих заната

  На приједлог Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта, а на основу новог Закона о обрту и сродним дјелатностима ФБиХ, Влада ФБиХ је донијела Уредбу којом се уређује попис традиционалних и старих заната, као и услови за њихово обављање. Попис традиционалних и старих заната по врстама у складу је са Законом о класификацији дјелатности у ФБиХ.

  Како је Уредбом о заштити старих заната прописано, за обављање традиционалних и старих заната потребно је имати средњу школску спрему трећег или четвртог степена или вишег степена од прописаног.

  Уколико је посебним прописом, зависно од дјелатности, за одређено занимање прописана најмање основна школа, одговарајућа стручна спрема, односно допунски услови за обављање дјелатности, ти услови морају бити испуњени.

  Обртници који обављају традиционалне и старе занате могу, у складу Законом о обрту и сродним дјелатностима у ФБиХ, полагати мајсторски испит пред комисијом коју оснива средња стручна школа или установа за образовање одраслих која је верифицирана за те послове у складу с важећим прописима из области одгоја и образовања, у сарадњи са обртничком комором кантона.

  Изузетно, обртници којима је одобрење за обављање традиционалних и старих заната издате до дана ступања на снагу Закона, могу наставити са обављањем обрта, иако не испуњавају потребан услов који се односи на школску спрему. Такођер, мајсторски испит је у цијелости признат обртницима који су га положили по прописима који су важили до дана почетка примјене Закона.

  Иначе, пописом традиционалних и старих заната, који је саставни дио Уредбе, обухваћене су 23 врсте дјелатности.

  Омогућено увезивање радног стажа за 134 радника рудника угља у саставу Концерна ЕПБиХ

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, донијела Одлуку о уплати заосталих неуплаћених обавеза за пензијско и инвалидско осигурање за увезивање радног стажа радницима зависних друштава - рудника угља у Концерну Електропривреде БиХ. Овом одлуком одобрено је укупно 4.648.303,78 КМ за увезивање радног стажа за 134 радника рудника.

  Ријеч је о увезивању радног стажа за неуплаћене доприносе за ПИО за 107 радника који су стекли услове за пензионисање у укупном износу од 3.938.774,05 КМ, те за 27 радника којима су уплаћена средства по судским пресудама, а нису стекли услове за пензионисање, у укупном износу од 709.529,73 КМ.

  Привредним друштвима Руднику угља Крека д.о.о. Тузла одобрено је увезивање радног стажа за 23 радника у износу од 469.286,17 КМ, Руднику мрког угља Какањ д.о.о. Какањ за 38 радника износ од 1.187.320,51 КМ, Руднику мрког угља Бреза д.о.о. Бреза КМ за 27 радника износ од 1.307.612,89 КМ, те Руднику мрког угља Зеница д.о.о. Зеница за 15 радника износ од 754.464,64 КМ и Руднику мрког угља Абид Лолић д.о.о. Травник - Била за увезивање радног стажа за четири радника износ од 220.089,84 КМ.

  Такођер, овом одлуком одобрено је привредним друштвима увезивање радног стажа за уплаћена средства по судским пресудама, радницима који нису стекли услове за пензионисање и то Руднику мрког угља Зеница д.о.о. Зеница износ од 542.307,13 КМ за 19 радника и Руднику мрког угља Бреза д.о.о. Бреза износ од 167.222,60 КМ за осам радника.

  Износи ће бити исплаћени из средстава зависних друштава - рудника угља у Концерну ЕПБиХ, а обезбијеђена су Одлуком овог јавног предузећа од 25.5.2021. године о одобравању средстава за давање позајмица зависним друштвима - рудницима угља.

  За реализацију ове одлуке Влада је задужила ЈП Електропривреду БиХ д.д. Сарајево, зависна друштва - руднике угља у Концерну ЕП БиХ, Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање, те Порезну управа ФБиХ.

  У образложењу Одлуке Федерално министарство је навело да се Електропривреда БиХ 15.2.2022. године обратила молбом за доношење Одлуке за увезивање радног стажа радницима зависних друштава, а на основу захтјева које су рудници доставили овом јавном предузећу. ЈП ЕПБиХ је донијела Одлуку о одобравању средстава за давање позајмица рудницима угља, у укупном износу од 125 милиона КМ. Средства ће првенствено бити кориштена за измирење дијела обавеза за доприносе за ПИО зависних друштава - рудника угља.

  Такођер, у образложењу је истакнуто да се доношењем ове одлуке омогућује наставак процеса реструктурирања рудника угља.

  Одобрен пријенос сталних средстава од 1.019.905,22 КМ за јавне објекте с ниском емисијом угљика.

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства просторног уређења, донијела Одлуку о пријеносу набављених сталних средстава у оквиру пројекта "Повећање улагања у јавне објекте с ниском емисијом угљика у БиХ 2018-2026", крајњим корисницима. На овај начин је одобрен пријенос сталних средстава на објектима крајњим корисницима у укупном износу од 1.019.905,22 КМ (с ПДВ-ом), набављених у оквиру овог пројекта.

  Ријеч је о Дому здравља Оџак (вриједност пројекта 137.948,83 КМ) и седам основних школа: Владимир Назор у Оџаку (107.717,02 КМ), Кулин Бан Тешањка у Тешњу (112.204,97 КМ), Прва основна школа у Завидовићима (145.340,11 КМ), Ахмет Мурадбеговић Страњани у Зеници (135.020,90 КМ), Мула Мустафе Бешескије у Високом (109.509,26 КМ), Решад Кадић Брњиц у Какању (123.049,95 КМ) и Мирослав Џаје у Купресу (149.114,18 КМ).

  У свим овим објектима су модернизиране котловнице уградњом нових котлова на пелет, а с циљем осигурања бољег сустава гријања и угодности боравка за кориснике, те смањена емисије штетних плинова (Ц02).

  Федерално министарство просторног уређења ће с крајњим корисницима сачинити уговоре о пријеносу сталних средстава, а корисници су задужени да додијељена стална средства и извршене грађевинске радове књиговодствено евидентирају, сугласно рачуноводственим прописима у ФБиХ.

  Организационом одбору за обиљежавање сребреничког геноцида додатних 50.000 КМ

  Влада ФБиХ је усвојила извјештај Организационог одбора за обиљежавање 11. јула 1995. године - годишњице геноцида над Бошњацима „Сигурне зоне УН-а" Сребреница - о подузетим активностима и финансијској подршци пруженој од стране институција из Федерације ББиХ у току 2021. године.

  Данас је Федерална управа цивилне заштите задужена да се стави на располагање са својим људством, опремом и материјално-техничким средствима за организовање и обиљежавање 27. годишњице геноцида над Бошњацима и реализације Марша мира у 2022. години.

  Организациони одбор задужен је да Влади, по завршетку обиљежавања 27. годишњице геноцида у Сребреници, достави извјештај који ће садржавати подузете активности и финансијску подршку коју су пружиле институције из ФБиХ.

  Како је закључено, Влада ће из буџета обезбједити додатна средства у износу од 50.000 КМ за директну подршку Организационом одбору за програмске активности које се финансирају преко буџета општине Сребреница.

  25 милиона еура зајма за модернизацију водних и санитарних услуга, те пет милиона еура за депонију Уборак-Буђевци

  Федерална влада утврдила је Приједлог одлуке о прихватању задужења Федерације БиХ по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) за Пројект модернизације водних и санитарних услуга у износу до 25.000.000 еура од укупно 51.500.000 еура средстава одобрених за Босну и Херцеговину, и упутила га Парламенту ФБиХ на усвајање.

  Приједлогом одлуке предвиђено је да ће средства зајма бити кориштена као подршка комуналним подузећима у јачању институционалног, финанцијског и правног оквира, те капацитета у сектору вода и комуналне дјелатности ради осигурања одрживости инвестиција у инфраструктуру.

  Циљ је повећање ефикасности рада јавних комуналних подузећа по опћинама у ФБиХ кроз низ постепених унапрјеђења и постизање економске одрживости комуналних подузећа на локалној разини.

  Такођер, предвиђени рок отплате кредита је 32 године, у који је укључен и седмогодишњи граце период.

  Приједлогом одлуке је дата сагласност за закључивање Супсидијарног споразума између БиХ и ФБиХ за средства зајма, а за његово потписивање овлаштена је федерална министрица финансија.

  На данашњој сједници, Федерална влада подржала је и иницијативу да се кредитним задужењем код Еуропске банке за обнову и развој (ЕБРД) осигурају средства за реализацију пројекта „Имплементација плана прилагођавања регионалне депоније Уборак - Буђевци“ у износу до 5.000.000 еура. Прихвативши информација о кредиту ЕБРД-а као основу за вођење преговора, Влада је задужила  Федерално министарство финанција и Град Мостар да у тим за преговоре о кредиту именују своје овлаштене представнике.

  Коначна одлука о задужењу бит ће донесена по окончању преговора са ЕБРД-ом и утврђивања коначних увјета кредитног задужења, по којем ће крајњи дужник бити Град Мостар.

  Електропривреда БиХ задужена да набави додатних 980.000 тона угља

  Влада ФБиХ је усвојила информацију Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о набавци додатних количина угља за потребе ЈП Електропривреда БиХ д.д Сарајево у 2022. години.

  Влада је задужила Електропривреду БиХ да набави додатних 980.000 тона угља у 2022. години за реализацију Електроенергетског биланса у овој години

  Угаљ треба бити квалитете која је декларисана за рад у котловима у термоелектранама, по цијенама које могу бити различите од цијене утврђене Одлуком Владе ФБиХ од 16.12.2021. године, сходно потребама из Електроенергетског биланса овог јавног предузећа.

  ЕПБиХ је задужена и да, путем Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, извијести Владу ФБиХ о свакој поједлначној набавци додатних количина угља.

  За потицаје пољопривреди и руралном развоју у ФБиХ у 2021. години додијељено више од 117 милиона КМ

  Влада ФБиХ је усвојила информацију о одобреним трансферима за пољопривреду у 2021. години у складу са Одлуком о усвајању Програма утрошка с критеријима расподјеле средстава ”Субвенција приватним предузећима и предузетницима - Потицај за пољопривреду” утврђених Буџетом ФБиХ за 2021. годину Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства.

  Програм је имплементиран у сарадњи с кантоналним министарствима надлежним за послове пољопривреде, кантоналним пољопривредним инспекцијама, федералним пољопривредним заводима у Сарајеву и Мостару, Федералном управом за инспекцијске послове и Федералним министарством финансија.

  Одлуком о усвајању Програма утрошка средстава за ове намјене планирана је реализација од 87.000.000 КМ, а утрошено је 86.214.299,69 КМ односно 99,1 посто. У 2021. години је, поред осталог, реализовано 11.205.045,55 КМ за потицаје биљној производњи и 59.049.362,36 КМ за потицаје анималној производњи, затим 13.623.050,15 КМ за рурални развој и 2.109.394,77 КМ за остале врсте новчаних подршки.

  Лани је одобрено укупно 29.550 захтјева за новчане подршке. Тако је, између осталог, подржан 3.541 захтјев за биљну и 24.634 за анималну производњу, затим 1.136 захтјев за модел руралног развоја, те 169 за остале подршке.

  У информацији Федералног министарства је наведено да је на нивоима Федерације БиХ и кантона укупан износ средстава утрошен у новчане подршке у пољопривреди и руралном развоју у ФБиХ у прошлој години износио 117.605.496,95 КМ.

  Такођер, истакнуто је да су интензивиране контроле Федералне и кантоналних управа за инспекцијске послове, као и контроле Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства и надлежних кантоналних министарстава.

  На данашњој сједници Влада је усвојила и информацију о Средњорочној стратегији развоја пољопривредног сектора у ФБиХ (2015 - 2019. година, која је продужена до краја 2021. године), те њеној примјени у 2022. години, односно све док се не стекну услови за усвајање нове Стратегије пољопривреде и руралног развоја у ФБиХ. Генерални секретаријат Владе ФБиХ задужен је да ову информацију достави Парламенту ФБиХ уз ургенцију Дому народа Парламента ФБиХ да што хитније разматра Стратегију развоја ФБиХ за период 2021 - 2027. годину, која је подлога за израду свих осталих стратешких докумената у ФБиХ.

  О средствима Гаранцијског фонда за МСП у 2021. години

  Влада ФБиХ је усвојила информацију Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта о гаранцијама Гаранцијског фонда за кредитно-гарантни програм микро, малих и средњих предузећа и кредитно-гарантни програм обртника и осталих самосталних привредних дјелатности, те у оквиру ових програма „Текући трансфери и други текући расходи - Субвенције приватним предузећима и подузетницима - Регресирање камата - Гаранцијски фонд", на дан 31.12.2021. године.

  Ресорно министарство је задужено да прати, анализира и извјештава о кредитно-гарантном програму за микро, мала и средња предузећа, кредитно-гарантном програму за обртнике и остале самосталне привредне дјелатности, те програму утрошка средстава утврђеним Буџетом ФБиХ за 2021. годину.

  У информацији је наведено да је за 2021. годину укупан износ издатих гаранција Фонда за програме у надлежности Федералног министарства износио 23.500.801,16 КМ, а укупан износ издатих гаранција био је 20.273.034,52 КМ.

  Након што Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта добије извјештаје Порезне управе Федерације БиХ и Финансијско-информатичке агенције за 2021. годину, приступит ће додатној анализи ефеката Фонда. То првенствено подразумијева утицај Фонда на задржавање постојећег и повећање броја радника, те анализирање економских параметара.

  Измјена Уредбе о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора енергије

  На приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, Влада ФБиХ је измијенила Уредбу о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације и одређивању накнада за подстицање.

  На овај начин је рок предвиђен за изградњу вјетроелектрана, њихово прикључење на мрежу и добијање употребне дозволе продужен с три на пет година.

  Федерално министарство наводи да је, на основу разговора са инвеститорима који су добили енергетску дозволу, њихово образложење за потребу продужења рока оцијењено оправданим како би пројекти могли бити завршени. Након проведене анализе периода за прикупљање потребне документације за инвеститоре за Енергетску дозволу и грађевинске дозволе, констатовано је да је неопходно одобрити двије године дужи рок.

  Остале одлуке

  Усвојивши информацију Федералног министарства рада и социјалне политике, Влада ФБиХ је ово министарство задужила да сачини Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породица с дјецом, у дијелу који се тиче права особа са инвалидитетом, који ће се упутити у процедуру по хитном поступку. Такођер га је задужила да у процес израде измјена и допуна Закона обавезно укључи представнике невладинога сектора. Рок за извршење ових задужења је шест мјесеци.

  Влада је данас донијела три одлуке које се односе на стару девизну штедњу. Ријеч је о Одлуци о готовинским исплатама верифицираних тражбина по основу рачуна старе девизне штедње за које се не врши емисија обвезница, затим Одлуци о четрнаестој емисији обвезница ФБиХ за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње, те Одлуци о исплатама верифицираних тражбина по основу рачуна старе девизне штедње у ФБиХ за 2022. годину.

  Влада ФБиХ је Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства дала сагласност за потписивање Анекса 3. Уговора о концесији за експлоатацију извора термалне воде Бање „Санска Илиџа” у Санском Мосту. На овај начин је рок на концесију продужен са 20 на 30 година.

  Усвојена је информација Федералног министарства трговине о ефектима кориштења Информационог система за надзор и контролу промета нафтних деривата на бензинским пумпама у ФБиХ у 2021. години.

  Влада ФБиХ је донијела Одлуку којом одобрава издвајање средстава из Текуће резерве Буџета ФБиХ за 2022. годину Федералној дирекцији робних резерви у износу од 322.000 КМ у сврху плаћања трошкова дистрибуције и подјеле дизел горива пољопривредним произвођачима у Федерацији БиХ.

  Усвојени извјештаји и планови

  Данас је усвојен извјештај о раду Интерресорне радне групе Владе ФБиХ за израду и провођење Акционог плана за превенцију и борбу против тероризма у ФБиХ за 2021. годину, који ће бити објављен на wеб страници Владе Федерације БиХ.

  Влада је усвојила извјештај о провођењу Гендер акционог плана БиХ 2018-2022. у 2021. године, те задужила Гендер центар ФБиХ да га достави Министарству за људска права и избјеглице БиХ и Агенцији за равноправност сполова БиХ.

  Усвојен је извјештај о раду Федералне комисије за процјену штете за 2021. годину. С тим у вези, Влада је задужила ову комисију, те Федералну управа цивилне заштите и Федерално министарство финансија да прате кориштење и утрошак средстава додијељених на име једнократне новчане помоћи опћинама за санирање дијела штета насталих у претходном периоду, те да о томе правовремено обавијесте Владу ФБиХ и ФШЦЗ.

  Федерална влада се упознала са извјештајем о раду Независног оператора система у БиХ за прошлу годину, те усвојила планове рада Гендер центра ФБиХ и Архива ФБиХ за 2022. годину.

  Влада је усвојила информације Федералног министарства рада и социјалне политике за 2021. и Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта за 2020. годину о намјенском утрошку средстава додијељених корисницима средстава дијела прихода остварених по основу накнада за приређивања игара на срећу.

  Кадровска рјешења

  Влада ФБиХ је Скупштини БХ-Гаса д.о.о. Сарајево дала претходне сагласности за разрјешење Нихаде Гламоч, на лични захтјев и због поднесене оставке, с позиције вршиоца дужности члана Надзорног одбора овог привредног друштва, као и за именовање на ову дужност Касима Салкића, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже до три мјесеца.

  У координационо тијело за Трансевропску транспортну мрежу (ТЕН-Т) из Федерације БиХ данас су именовани Гордан Чахтаревић (координатор), Јадранко Пуљић (цестовни промет), Исмет Демировић (жељезнички и водни промет) и Амадео Мандић (зрачни промет), а за вањске чланове - експерте Амир Фејзић, Фата Терзић, Вахиуд Ђозо, Драго Езгета, Иван Ловрић и Енес Човрк.

  Влада је формирала Комисију за размјену земљишно-књижне и катастарске документације између Федерације БиХ и Републике Српске у саставу Сеад Хаџић (предсједавајући), Дамир Шапина (члан), те Мурис Ајановић и Мерсиха Удовчић (замјенски чланови), док ће придужени чланови бити предсједници стварно и мјесно надлежних судова и шефови надлежних катастарских уреда.

  За чланове Комисије за концесије Федерације БиХ данас су предложени Иван Топић (предсједник), Нервин Дацић (замјеник предсједника), Едwин Мехинагић, Маја Пилатић, Гордан Чахтаревић, Ади Калем и Драган Брковић (чланови). Ова одлука бит ће, у складу са Законом о концесијама ФБиХ, достављена Парламенту ФБиХ на даљње поступање.

  Влада ФБиХ је, на основу резултата јавног конкурса, утврдила приједлоге за именовање Јасмина Махмузића за директора и Дубравке Бошњак за замјеницу директора Агенције за банкарство ФБиХ, на период од четири године, те Иванке Галић, Самира Бакића, Ивана Бркића, Хариса Јахића и Јасмина Халебића за чланова Управног одбора ове агенције, на период од пет година. Влада ће Парламенту ФБиХ доставити приједлоге одлука о именовању директора и замјенице директора, те чланова Управног одбора Агенције за банкарство ФБиХ ради именовања.

  Влада је Надзорном одбору ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар дала претходне сагласности за разрјешењу вршилаца дужности чланова Управе Друштва, због окончања конкурсне процедуре, те за именовање Елмедина Володера за директора, извршних директора Кристијана Миласа (за економско-финансијске послове), Ешефа Џафића (за пројектовање и грађење), Мирка Рогића (за управљање и одржавање) и  Ајмана Шошу (за опће, кадровске и правне послове), на период од четири године.

  За учествовање у раду и одлучивању на Скупштини Оператора - Терминали Федерације д.о.о. Сарајево опуномоћен је Халко Балавац.