Za projekte iz oblasti zdravstva 410.573 KM od naknada za priređivanje igara na sreću

 • 27.10.2022.
 • Za projekte iz oblasti zdravstva 410.573 KM od naknada za priređivanje igara na sreću

  Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva Vlada FBiH danas je donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Na ovaj način je odobrila raspodjelu 410.573 KM uplaćenih po ovoj osnovi u Budžet FBiH u 2021. godini, a ostvarenih po osnovu prikupljenih naknada za priređivanje igara na sreću.

  Od ovog iznosa, 315.483 KM raspodjeljuje se za kategoriju programa i projekata „Liječenje i rehabilitacija teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti“. Na listi ovih korisnika je 18 udruženja/udruga iz Federacije BiH, za koje se iznosi dodijeljenih sredstava kreću u rasponu od 5.000 do 30.000 KM.

  Druga kategorija za koju se dodjeljuje 95.090 KM odnosi se na finansiranje programa i projekata „Organiziranje akcije dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promocija dobrovoljnog davalaštva krvi“.  Na toj listi je 12 kolektivnih korisnika, kojima pripadaju iznosi između 4.680 i 10.000 KM.

  Prema obrazloženju Odluke, dobitnici ovih sredstava izabrani su nakon provedene procedure putem Javnog konkursa objavljenog 26.5.2022. godine.

  Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH, a Federalno ministarstvo zdravstva će, najkasnije u roku od 30 dana iza toga, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima.

  Ugovori će sadržavati odredbu o obavezi korisnika da najkasnije do 31.12.2022. godine, Federalnom ministarstvu zdravstva dostave izvještaje o namjenskom utrošku ovih sredstava. Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije do 1. marta 2023. godine dostaviti Vladi FBiH sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima.