Za programe kulture i sporta 6.450.000 KM

  • 12.05.2022.
  • Za programe kulture i sporta 6.450.000 KM

    Vlada FBiH je usvojila Program i kriterije raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Federalnom ministarstvu kulture i sporta Budžetom FBiH za 2022. godinu, u iznosu od 6.450.000 KM.

    Od toga se na transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa odnosi 720.000 KM, a za transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH  1.480.000 KM.

    Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH vrijedan je 650.000 KM, a za sport od značaja za Federaciju BiH 3.200.000 KM.

    Kroz transfer namijenjen programima za mlade  bit će dodijeljeno 400.000 KM.