За програме културе и спорта 6.450.000 КМ

  • 12.05.2022.
  • За програме културе и спорта 6.450.000 КМ

    Влада ФБиХ је усвојила Програм и критерије расподјеле средстава текућих трансфера утврђених Федералном министарству културе и спорта Буџетом ФБиХ за 2022. годину, у износу од 6.450.000 КМ.

    Од тога се на трансфер за обнову културног и градитељског наслијеђа односи 720.000 КМ, а за трансфер за културу од значаја за Федерацију БиХ  1.480.000 КМ.

    Трансфер за институције науке и културе од значаја за БиХ вриједан је 650.000 КМ, а за спорт од значаја за Федерацију БиХ 3.200.000 КМ.

    Кроз трансфер намијењен програмима за младе  бит ће додијељено 400.000 КМ.