Šapina: Znatni pomaci u borbi protiv korupcije u FBiH

 • 23.03.2023.
 • Šapina: Znatni pomaci u borbi protiv korupcije u FBiH

  Antikorupcijskom timu Vlade Federacije BiH danas je u Sarajevu uručena informatičko-komunikacijska oprema od Vlade SAD-a i Misije OSCE-a u BiH.

  Član Antikorupcijskog tima Vlade FBiH Damir Šapina kazao je da se u posljednjem period u Federaciji događaju znatni pomaci u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. U toku je i uspostavljanje posebnih odjela u Vrhovnom sudu i Federalnom tužilaštvu.

  - U Budžetu Federacije BiH za 2023. godinu osigurana su sredstva za izgradnju palače pravde Federacije u kojoj će, pod jednim krovom, biti smještene sve pravosudne institucije, Vrhovni sud, Federalno tužiteljstvo i Sudska policija - istakao je Šapina.

  Također je naglasio da se, uz podršku predpristupnih fondova Evropske unije u iznosu od 4,6 miliona eura, gradi novi zatvor na lokalitetu Blažuja.

  - Prostorije koje je koristio KPZ Sarajevo u centru grada, biće rekonstruisane i predate na upotrebu općinskom i kantonalnom sudu u Sarajevu, čime se stvaraju pretpostavke za kadrovsko jačanje sudova – kazao je Šapina.

  Dodao je da u saradnji s Američkom odvjetničkom komorom rade na usaglašavanju svih zakona o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini, te da u saradnji s Misijom OSCE-a rade na unapređenju Krivičnog zakona Federacije BiH i njegovom usklađivanju s Istanbulskom i Lanzarot konvencijom.

  Donirana oprema sastoji se od laptopa i desktop kompjutera, pametnih telefona, printera, skenera, te softvera i unaprijediće kapacitete i borbu protiv korupcije u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.