Mujanović: Problem korupcije je sistemski i jedini mogući odgovor je sistemski

 • 25.07.2022.
 • Mujanović: Problem korupcije je sistemski i jedini mogući odgovor je sistemski

  U sjedištu Vlade Federacije BiH održan je sastanak Antikorupcionog tima Vlade FBiH i Interresorne radne grupe za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH, a u vezi implementacije Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma.

  Za predsjednika Antikrupcionog tima Vlada FBiH imenovala je Eldana Mujanovića, profesora Fakulteta za kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, koji je na konferenciji za medije održanoj nakon sastanka govorio o dosadašnjim aktivnostima Antikorucionog tima i planovima za predstojeći period.

  - Problem korupcije je sistemski problem ne samo u BiH već svugdje u svijetu i jedini mogući odgovor je sistemski odgovor - kazao je Mujanović.

  Naveo je da je dosad održano 67 sjednica i da je dosta urađeno na uspostavljanju infrastrukture u institucijama FBiH, te da je tim zadužen „za jedno sistemsko i kontinuirano stvaranje uslova za prevenciju korupcije“.

  - Tu primarno mislim na činjenicu da su do sada u 96 federalnih institucija imenovani koordinatori za borbu protiv korupcije, implementaciju antikorupcionih mjera sadržanih u Akcijskom planu. Vlada FBiH je donijela odluku da Akcioni plan od 2021. do donošenja strategije i dalje bude strateški dokumenat i ključni okvir antikorupcionih aktivnosti. U skoro 100 institucija se radi na donošenju važnih antikorupcionih mehanizama koji se zovu planovi integriteta, odnosno planovi identifikacije svih poslovnih procesa koji mogu dovesti do koruptivnih ponašanja - kazao je Mujanović.

  Naveo je da je zadatak ovog tima da aktivno bude u komunikaciji s državnom Agencijom za prevenciju korupcije, koja je nositelj svih aktivnosti i sa kojim će ovaj tim imati aktivnu komunikaciju.

  - Zadatak Antikorupcionog tima je strateške prirode. Koncipira strategiju, akcioni plan za nivo FBiH u skladu s državnom strategijom, potom traži od federalnih institucija da imenuju kontakt osobu da donesu planove integriteta i borbe protiv korupcije, koordinira njihovu implementaciju, dobiva povratnu informaciju i o tome informiše Vladu FBiH i Državnu agenciju za prevenciju korupcije. U ovom momentu najveći potencijal leži u mreži 96 institucija u kojima će biti imenovani antikoripcijski koordinatori - dodao je Mujanović.

  Najvažnije rezultate dosadašnjeg rada na pres-konferenciji su predstavili i drugi članovi Antikorupcionog tima Vlade FBiH, direktori Finansijske policije FBiH, Uprave za inspekcijske poslove FBiH i Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo Amel Topalović, Anis Ajdinović i Faruk Zubčević.