Ministar Martić: Više od 4.000 objekata javne namjene u FBiH zahtijeva provođenje energetske učinkovitosti

 • 14.09.2022.
 • Ministar Martić: Više od 4.000 objekata javne namjene u FBiH zahtijeva provođenje energetske učinkovitosti

  Federalno ministarstvo prostornog uređenja organiziralo je međunarodnu konferenciju „Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u BiH“ koja je danas okupila domaće i međunarodne stručnjake, koji su razgovarali o svim aspektima relevantnim za EE u javnim zgradama, posebno o modelima finansiranja i izgradnji kapaciteta.

  Tom prilikom, federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić kazao je da prema preliminarnim rezultatima popisa koje trenutno provodi ovo ministarstvo, više od 4.000 objekata javne namjene u Federaciji BiH, što je više od 50 posto, zahtijeva implementaciju mjera energetske učinkovitosti.

  Govoreći kako se može ostvariti veća energetska efikasnost u javnim objektima u FBiH ministar je kazao da će Revolving fond omogućiti provođenje mjera energetske efikasnosti u javnim objektima u FBiH putem dodjele bespovratnih sredstava i beskamatnih zajmova u budućnosti.

  Vlada FBiH je uspostavila Revolving fond kao finansijski mehanizam s ciljem prikupljanja i upravljanja finansijskim sredstvima, odnosno mehanizam za održivo finansiranje projekata energetske efikasnosti u FBiH, posebno kada su u pitanju javni objekti, koje će u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija implementirati Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

  - Sredstva ovog fonda se koriste za dodjelu zajmova organima uprave s područja FBiH (federalnim, kantonalnim i gradskim/općinskim organima i javnim ustanovama), u skladu sa odobrenim programom utroška kojeg će, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, jednom godišnje donijeti Vlada  FBiH - pojasnio je Martić.

  Smatra da je energetski učinkovita obnova zgrada u FBiH prilika za nove investicije i pokretanje masovnih građevinskih radova kroz primjenu novih materijala i tehnologija, te održivu gradnju.

  - Ovo bi za posljedicu imalo upošljavanje postojeće građevinske operative i dodatne radne snage, što bi svakako doprinijelo privrednom razvoju BiH. Povećanje energetske učinkovitosti zgrada rezultiralo bi smanjenjem troškova za energiju, kako u javnim, tako i privatnim budžetima, a sve navedeno doprinijelo bi ekonomskom rastu i ubrzanom razvoju BiH - dodao je ministar Martić.

  Kroz niz projekata energetska efikasnost se sprovodi na području Federacije BiH.

  Vlada Federacije BiH prepoznala je energetsku učinkovitost kao podršku održivom ekonomskom razvoju BiH na putu ka EU i stoga je ušla u niz projekata putem kojih ostvaruje taj cilj.

  - Između ostalog, Bosna i Hercegovina se obavezala da će od 2024.godine na godišnjem nivou obnavljati tri posto podne površine zgrada koje koriste institucije vlasti površine veće od 250 m². Kroz niz projekata nastojali smo ukazati na benefite poboljšanja energetske učinkovitosti u sektoru javnih zgrada i podržati razvoj skalabilnih modela finansiranja energetske učinkovitosti. Zahvaljujući saradnji s finansijskim institucijama i organizacijama poput Svjetske banke, KfW, UNDP, GIZ, USAID i Caritas Švicarske uspjeli smo provesti brojne projekte energetske učinkovitosti u BiH. Rezultati ostvareni kroz projekte Svjetske banke za energetsku učinkovitost u BiH (BEEP i Additional Financing for BEEP) najbolji su primjer dobre sinergije između Ministarstva, projektnog tima i finansijera jer kroz investiciju od 39.3 miliona KM do sada je obnovljeno 80 javnih zgrada ukupne površine veće od 246.132 m². Time je kreirano 1.963 zelenih radnih mjesta, te je poboljšana ugodnost boravka za više od 476.500 korisnika - naglasio je Martić.

  Provođenjem aktivnosti u okviru BEEP projekta očekuje se smanjenje emisija CO2 od gotovo 9.000 tona godišnje, dok uštede energije na godišnjoj razini iznose 29.5 miliona kWh.

  - Procjenjuje se da su zgrade odgovorne za 40 posto globalne potrošnje energije i 33 posto emisije stakleničkih plinova. Poboljšanje energetske učinkovitosti neizostavan je dio energetske politike i ciljeva održivog razvoja naše države, a odnosi se prvenstveno na sigurnost opskrbe, konkurentnost i zaštitu okoliša. Kroz projekt BEEP smo značajno uspjeli povećati energetske karakteristike ovojnice postojećih zgrada, podići nivo efikasnosti sistema grijanja, hlađenja i ventilacije, zatim povećati efikasnost rasvjete i drugih potrošača električne energije, te doprinijeti racionalnijem upravljanju energijom uspostavljanjem energetskog menadžmenta - istakao je Martić, navodeći dosadašnje ostvarene rezultate na polju energetske efikasnosti javnih zgrada.

  Zaključci konferencije bit će iskorišteni za kreiranje stimulirajućeg okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada