Iz Tekuće rezerve izdvojeno 450.000 KM

 • 06.10.2022.
 • Iz Tekuće rezerve izdvojeno 450.000 KM

  Vlada FBiH je, realizirajući inicijative prihvaćene na prošloj sjednici, danas donijela tri odluke o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2022. godinu.

  Tako je iznos od 50.000 KM izdvojen za Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini. Ova sredstva odobrena su u svrhu osiguranja kontinuiranog rada Međureligijskog vijeća u BiH, odnosno izvršavanja obaveze utvrđene članom 4. Protokola o saradnji između Vlade FBiH i Međureligijskog vijeća u BiH od 3.2.2011. godine.

  Za Medžlis Islamske zajednice Gradačac za održavanje i rekonstrukciju džamija / kulturno-historijskih spomenika, i to džamije Husein-kapetana Gradaščevića i najstarije džamije u Svircu, izdvojeno je 200.000 KM.

  Također, 200.000 KM izdvojeno je i za Caritas Vrhbosanske nadbiskupije za finansijsku podršku u dovršetku izgradnje Caritasova doma za starije i nemoćne „Dr. Ivan Evanđelist Šarić“ i dječijeg vrtića „Sv. obitelj“ Kiseljak.

  Za realizaciju ovih odluka zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Generalni sekretarijat Vlade FBiH, svako u okviru svojih nadležnosti.