Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji sa Delegacijom EU i EUSR održala stučni skup o izradi Strategije i Akcionog plana

 • 31.03.2023.
 • Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji sa Delegacijom EU i EUSR održala stučni skup o izradi Strategije i Akcionog plana

  Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je u saradnji s Delegacijom Evropske unije i Uredom specijalnog predstavnika EU u BiH organizovala stručno – edukativni skup s ciljem izrade Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji BiH i Akcionog plana za njeno izvršenje 2023 – 2027. godina. Dvodnevni skup, održan jučer i danas, okupio je predstavnike pravosudnih i policijskih institucija, te akademske zajednice, saopćeno je iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

   

  Ovom prilikom razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima na izradi prijedloga Strategije, te je predstavljen Akcioni plan sa planiranim aktivnostima, nadležnim institucijama i vremenkim okvirom za njihovu realizaciju.

   

  Učesnici su predstavili izazove institucija koje postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, te prepoznali prioritetne i ključne procese za definiranje nadležnosti i odgovornosti potrebnih u procesu izrade Strategije i Akcionog plana.

   

  Strategija i Akcioni plan sadržavat će provodive, jasne i konkretne ciljeve, koji uvažavaju sve specifičnosti administrativnog uređenja i društva u Federaciji BiH i biti usklađeni s međunarodnim standardima, te obavezama iz ratificiranih konvencija s domaćim zakonodavstvom, ali i bazirani na dobrim, domaćim i međunarodnim praksama.

   

  Osnovni cilj Strategije je da se osigura efikasno i sprovodivo oduzimanje i upravljanje imovinskom koristi stečenom krivičnim djelom u Federaciji BiH kroz jačanje normativnih i institucionalnih kapaciteta svih učesnika u tom procesu, a u svrhu ostvarenja rezultata zasnovanih na principu da niko ne može zadržati imovinsku korist stečenu krivičnim djelom.

   

  Skupu su prisustvovali i predstavnici Ureda visokog predstavnika, Misije OSCE-a u BiH i Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal, koji su pružili punu podršku aktivnostima Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, saopćeno je iz ove federalne agencije.