Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji sa Delegacijom EU i EUSR održala stučni skup o izradi Strategije i Akcionog plana

  • 31.03.2023.
  • Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji sa Delegacijom EU i EUSR održala stučni skup o izradi Strategije i Akcionog plana