94. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Radne grupe

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 323. sjednici, održanoj 14.07.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU RADNE SKUPINE


I.


U Rješenju o formiranju Radne skupine, V. broj 866/2022 od 09.06.2022. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/22), u točki I., alineji 4. riječi: "Rasim Tiro, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član", zamjenjuju se riječima: "Maja Bevanda Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član".

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1072/2022
14. srpnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.