94. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Radne grupe