6. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 298. sjednici, održanoj 12.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ADMINISTRATIVNA PITANJA


I.


U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za administrativna pitanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/15, 88/15, 103/18, 25/21 i 86/21), u točki I., stavak (2), riječi: "Alma Krličbegović" zamjenjuju se riječima: "Dijana Smailagić".

II.


Ovo rješenje stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 14/2022
12. siječnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.