6. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja