59. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Na temelju članka 64. stavak (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG UPRAVNOG VIJEĆA SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR


I.


Razrješava se privremeno Upravno vijeće Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u slijedećem sastavu:

1. Branka Galić, predsjednik, Zapadno - hercegovački kanton

2. Zvonko Landeka, član, Zapadno - hercegovački kanton

3. Marina Bera, član, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine

4. Edin Obradović, član, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine

5. Vesna Brkić, član, Hercegovačko - neretvanski kanton

6. Stana Rotim, član, Hercegovačko - neretvanski kanton

7. Fila Raguž, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar

8. Ružica Biloš, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar

9. Snježana Marić, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar

10. Nedžad Hadžić, član, Srednjobosanski kanton

11. Petar Radoš, član, Kanton 10.

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 590/2022
21. travnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.