59. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу привременог Управног одбора Свеучилишне клиничке болнице Мостар

На основу члана 64. став (6) Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13) и члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), на приједлог Федералног министарства здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 312. сједници, одржаној 21.04.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА СВЕУЧИЛИШНЕ КЛИНИЧКЕ БОЛНИЦЕ МОСТАР


I


Разрјешава се привремени Управни одбор Свеучилишне клиничке болнице Мостар у слиједећем саставу:

1. Бранка Галић, предсједник, Западно - херцеговачки кантон

2. Звонко Ландека, члан, Западно - херцеговачки кантон

3. Марина Бера, члан, представник Федерације Босне и Херцеговине

4. Един Обрадовић, члан, представник Федерације Босне и Херцеговине

5. Весна Бркић, члан, Херцеговачко - неретвански кантон

6. Стана Ротим, члан, Херцеговачко - неретвански кантон

7. Фила Рагуж, члан, Свеучилишна клиничка болница Мостар

8. Ружица Билош, члан, Свеучилишна клиничка болница Мостар

9. Сњежана Марић, члан, Свеучилишна клиничка болница Мостар

10. Неџад Хаџић, члан, Средњобосански кантон

11. Петар Радош, члан, Кантон 10.

II


Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 590/2022
21. априла 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.