За Програм лијечења срчаних обољења насталих од посљедица коронавируса одобрено милион КМ

 • 27.10.2022.
 • Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства здравства, усвојила Програм утрошка средстава са критеријима расподјеле "Текући трансфер другим нивоима власти и фондовима - Подузимање мјера за спрјечавање и сузбијање заразне болести ЦОВИД-19 из надлежности ФБиХ", утврђених у Буџету ФБиХ за 2022. годину, у износу од 1.000.000 КМ.

  Одлуком се одобрава расподјела средстава за финансирање услуга инвазивне и интервентне кардиологије и кардиохирургије код пацијената које су настале као посљедица ЦОВИД-19. Сврха овог програма је лијечење обољелих од кардиоваскуларних обољења.  Овом одлуком су прецизиране услуге из области инвазивне и интервентне кардиологије и кардиохирургије код пацијената које су настале као посљедица ЦОВИД-19, које ће се финансирати програмом.

  Критерији за расподјелу средстава утврђени су Упутством Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ о критеријима и начину контроле утрошка намјенских средстава програма инвазивне и интервентне кардиологије и кардиохирургије код пацијената које су настале као посљедица ЦОВИД-19.

  Корисници средстава су здравствене установе у Федерацији БиХ са којима је овај завод закључио уговор за 2022. годину.

  Федерално министарство здравства ће најкасније 15 дана од ступања на снагу ове одлуке, са Заводом здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ потписати уговор о међусобним правима и обавезама, а који ће садржавати све битне елементе дозначавања средстава овог трансфера. Федерално министарство здравства ће именовати посебну комисију која ће пратити намјенски утрошак средстава.

  У образложењу одлуке Федералног министарства здравства наведено је да се Завод обратио захтјевом за додатно финансирање ових услуга. Наиме, наведено је, да је 2019. године, прије пандемије, из федералног фонда солидарности за програм кардиологије и кардиохирургије издвојено 42,08 милиона КМ и укупно лијечено 6.389 пацијената, те да је број обољелих био у сталном расту.

  У првих шест мјесеци ове године лијечено је 4.058 пацијената за које је издвојено 22,19 милиона КМ. Финансијским планом Завода здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ средства за програм кардиологије и кардиохирургије износе 39 милиона КМ. Како би се нашло рјешење и смањиле листе чекања, Завод се обратио захтјевом Федералном министарству здравства за додатно финансирање услуга интервентне кардиологије и кардиохирургије које су произашле као посљедица ЦОВИД-19.