Влада ФБиХ: Објављен Јавни позив за финансирање пројеката опћина и градова у ФБиХ

 • 14.06.2022.
 • Влада ФБиХ: Објављен Јавни позив за финансирање пројеката опћина и градова у ФБиХ

  Влада Федерације БиХ данас је објавила Јавни позив за подношење пријава за финансирање и суфинансирање пројеката, захтјева, иницијатива и осталих активности од значаја за јединице локалне самоуправе у Федерацији БиХ. Јавни позив је у складу са Одлуком Владе ФБиХ од 19. маја ове године, а која се односи на капиталне трансфере из Буџета ФБиХ другим нивоима власти у укупном износу од 29 милиона КМ.

  Опћине и градови се могу пријавити за пројекте, захтјеве или иницијативе из области путне инфраструктуре (путеви, мостови, потпорни и заштитни зидови, кружни токови, паркиралишта, пјешачке и бициклистичке стазе, санација клизишта и спречавање ерозије, итд.), комуналне инфраструктуре (водовод и канализација, јавна расвјета, енергетске и комуникацијске мреже, плинске и нисконапонске мреже, итд.), те објекте образовног, спортског и културног карактера. Такођер, Јавни позив је отворен и за пријаве осталих објеката и других активности од значаја за јединице локалне самоуправе.

  Пријаву на Јавни позив могу поднијети јединице локалне самоуправе које су до момента затварања јавног позива, извршиле поврат неутрошених или ненамјенски утрошених средстава, додијељених на основу Јавног позива из 2020. године. Предност ће имати пројекти који су високог степена зрелости и приоритетни су за имплементацију у јединицама локалне самоуправе, те  директно  доприносе бољем квалитету живота.

  Максимална вриједност финансирања за подручје једне јединице локалне самоуправе износи до 1.000.000 КМ. Један апликант може доставити више захтјева,  али у том случају мора предати одвојене пријаве и документацију уз сваку од њих.

  Јавним позивом утврђени су опћи и посебни критерији, те начин достављања пријаве.

  Избор пројектних приједлога и потенцијалних корисника вршиће Комисија коју је именовала Влада ФБиХ, а коначну ранг листу утврдиће Влада ФБиХ посебном одлуком која ће бити објављена у Службеним новинама ФБиХ.

  Иначе, у оквиру финансијске подршке градовима и опћинама у Федерацији БиХ, поред ових 29 милиона КМ намјењених пројектима, у овогодишњем Буџету ФБиХ осигурана су и средства у износу од 10 милиона КМ, а која ће бити додјељена на принципу солидарности свим опћинама и градовима у једнаком износу од 125.000 КМ на име финансијске помоћи буџетима. 

  Јавни позив отворен је до 30.6.2022. године, а објављен је данас у дневним новинама и на wеб страници Владе ФБиХ ( ЛИНК ).