Вансудске нагодбе у 2022. години.

  • 12.07.2022.
  • Вансудске нагодбе у 2022. години.

    Влада Федерације Босне и Херцеговине на 322. сједници одржаној 07.07.2022. године, донијела је закључак В.број: 1047/2022 од 07.07.2022.године, а који се односи на вансудске нагодбе у 2022. години.

    У складу са Закључком у наставку су слиједећи акти: