Утврђен јавни интерес за изградњу дионица аутоцесте Тарчин - Коњиц и тунел Прењ

 • 24.11.2022.
 • Утврђен јавни интерес за изградњу дионица аутоцесте Тарчин - Коњиц и тунел Прењ

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства промета и комуникација, донијела двије одлуке о утврђивању јавног интереса за изградњу двије дионице аутоцесте на Коридору Вц. Ријеч је о дионицама аутоцесте Тарчин - Коњиц у дужини од 20,2 км, те тунела Прењ дужине 12 км. 

  Такођер, утврђено је да је корисник експропријације некретнина потребних за изградњу ових објеката ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар, те му је наложено да покрене експропријацијске поступке.

  Како је образложено, нова одлука за дионицу Тарчин - Коњиц је потребна јер је дошло до измјене пројектног рјешења, као и измјене и допуне елабората експропријације за потребу изградње поддионице Иван-Овчари, а којим су обухваћене нове парцеле или пак дијелови раније потребних парцела у мањим површинама.

  Утврђивање јавног интереса за дионицу тунела Прењ било је потребно ради омогућавања покретања поступка експропријације некретнина на овој дионици, што је уједно и предуслов за реализацију пројекта изградње аутоцесте на овој дионици. 

  Ступањем на снагу ове двије одлуке, престају да важе раније доносене о утврђивању јавног интереса за дионице Тарчин - Коњиц и тунел Прењ, а ради прописаних рокова и покретања поступка експропријације.

  Аутоцесте ФБиХ ће, у складу са својим Трогодишњим планом пословања за период 2022-2024. година, осигурати средства за реализацију ових одлука.