Усвојен извјештај Aнтикорупционог тима Владе ФБиХ: Настављене активности борбе против корупције

 • 16.03.2023.
 • Усвојен извјештај Aнтикорупционог тима Владе ФБиХ: Настављене активности борбе против корупције

  Федерална влада усвојила је данас извјештај о раду Антикорупционог тима Владе Федерације БиХ за 2022. годину. Како је наведено у извјештају, Антикорупциони тим је у прошлој години учествовао у активностима на проведби Закона о сузбијању корупције и организираног криминала у ФБиХ. Тако су у оквиру три интерресорне радне групе извршене анализе и предложени модели за успоставу и смјештај Посебних одјела за борбу против корупције при Врховном суду ФБиХ и Федералном тужилаштву.

  С тим циљем је Влада Федерације усвојила потребне закључке и планирала финансијска средства, а што је усвајањем Буџета ФБиХ за 2023. годину подржао и Федерални парламент. Из Тима су навели да слиједи провођење посебног Акционог плана који је Влада ФБиХ усвојила с циљем имплементације поменутог закона. Нагласили су и потребу усвајања важних системских закона за успостављање дјелотворног система борбе против корупције у ФБиХ и њене превенције. То су закони о заштити пријавитеља корупције, те о спречавању сукоба интереса, које је Влада ФБиХ упутила у парламентарну процедуру прошле године. Фокус рада овог тима у 2022. години, како је наведено, био је усмјерен на обављање свих задатака у борби против корупције садржаних у Акционом плану за борбу против корупције.

   

  Антикорупциони тим Владе ФБиХ у извјештајном периоду учествовао је у свим активностима које се односе на сарадњу са државном Агенцијом за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (АПИК). Поред тога, овај тим сарађивао је у овој области са међународним и другим бх. институцијама, те невладиним организацијама.

   

  Тим ради и на стварању претпоставки за израду нове федералне стратегије за борбу против корупције, за што је потребно да се што прије усвоји стратегија на нивоу БиХ. Наиме, изради ове стратегије на нивоу ФБиХ није се могло приступити, јер је Законом о АПИК-у прописано да поступање ентитета, кантона и Брчко Дистрикта у овом сегменту мора бити у складу с опћим принципима утврђеним у државној стратегији. Стога премосницу за наставак системске борбе против корупције у ФБиХ представља Акциони план за период од 2021. до доношења нове стратегије.

   

  У складу са данашњим закључком Владе, Антикорупциони тим упутит ће иницијативу Вијећу министара БиХ да државна стратегија за борбу против корупције буде усвојена што прије, а како би Влада ФБиХ могла донијети и федералну стратегију.

   

  Такођер, као једна од основних активности коју је проводио Антикорупциони тим је и успостава антикоруптивне мреже и фокусних тачака у федералним институцијама. Овај Владин тим посебно значајним напомиње Планове интегритета са којима се успостављају механизми за ефикасно и ефективно функционирање федералних министарстава, управа, агенција и тијела. Њихово капацитирање у овом сегменту, како је образложено, проводи се кроз јачање одговорности, поједностављење процедура и повећање транспарентности. То су и активности на повећању отпора радног мјеста у односу на коруптивне појаве, затим контролирању дискреционих овлаштења, поштивању етичких вриједности, елиминирању неефикасне праксе и непримјењиве регулативе, те увођењу ефикасног надзора и контроле рада и понашања службеника.

  У протеклој години у сједишту Федералне владе у Сарајеву осигуране су адекватне просторије за рад Антикорупционог тима, које ће уз подршку ОСЦЕ-а и ИНЛ-а ускоро бити опремљене и потребном информатичком опремом, телекомуникацијским уређајима, те мрежним и другим софтwаре алатима за унапређење рада у области превенције корупције. Извјештај Антикорупционог тима бит ће објављен на wеб страници Владе.