Смјернице за рационално кориштење електричне енергије у ФБиХ

 • 01.09.2022.
 • Смјернице за рационално кориштење електричне енергије у ФБиХ

  Влада ФБиХ је прихватила информацију Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о доношењу Смјерница за смањење потрошње енергије и енергената у ФБиХ, којом се упозорава на важност промјене понашања и рационалног кориштења енергије и енергената. Ово су интервентне смјернице сачињене по узору на пакет докумената Европске комисије од 20.7.2022. године, те плана РЕПоwер Европске уније.

  Смјернице се састоје од мјера које могу предузети грађани, јавни сектор, предузетници и енергетски субјекти, а по карактеру могу бити краткорочне и дугорочне мјере.

  Влада је задужила јавне институције и јавна предузећа у ФБиХ да, путем именованих енергијских сарадника, менаџера и координатора интензивирају активности у складу с Правилником о информационом систему за енергијску ефикасност у ФБиХ, као и да на службеним wеб страницама објаве Смјернице. Влада је задужила све административне јединице да израде конкретне програме за случај потенцијалне кризе, како би биле проведене Смјернице, информирана јавност и осигурано провођење предложених мјера.

  Програми би требали обухватити потребе за енергентима, ризике од смањења/прекида снабдијевања из различитих разлога, недостајуће количине, мјере које треба предузети за смањење посљедица и потребна финансијска средства.

  Влада је задужила Федерално министарство енергије, рударства и индустрије да ове закључке, са Смјерницама, достави свим кантоналним владама, на знање и поступање.

  Такођер је задужила министарство да ове закључке, с пратећом информацијом о доношењу Смјериница, те саме Смјернице, достави Министарству вањске трговине и економских односа БиХ.

  Смјернице садрже управљање енергијом које могу предузети грађани, јавни сектор, подузетници, те енергетски субјекти.

  Када је ријеч о управљању енергијом и мјерама које могу подузети грађани, Смјернице садрже препоруке за ефикасну потрошњу енергије за гријање и хлађење, затим препоруке за правилно прозрачавање простора, те за ефикасну потрошњу енергије за расвјету и уређаје за домаћинство, као и у пријевозу, али и дугорочне мјере енергијске ефикасности.

  Уз остало, наведено је да, ако се температура која се одржава у простору смањи за само 1 °Ц, годишње се може уштедјети приближно пет посто енергије за гријање.

  Како је образложено, примјена начела енергијске ефикасности кроз Смјернице усмјерена је на смањење рачуна свих грађана, подузетништва, јавних услуга и сервиса, што нас чини отпорнијим на енергетске поремећаје. Стога је и дата препорука свим кантоналним владама, али и Министарству вањске трговине и економских односа БиХ, да се свако, у оквиру своје надлежности, побрине о провођењу препорука и мјера енергијске ефикасности како би биле осигуране уштеде у потрошњи енергије и енергената.