Подржана иницијатива да се кредитним задужењем реализира пројект ВЕ „Поклечани“

 • 06.10.2022.
 • Подржана иницијатива да се кредитним задужењем реализира пројект ВЕ „Поклечани“

  Влада Федерације БиХ подржала је иницијативу да кредитним задужењима буду осигурана средства у укупном износу до 150 милиона еура за реализацију пројекта Вјетроелектране „Поклечани“. Ријеч је о кредитима до по 75.000.000 еура код Европске инвестицијске банке (ЕИБ) и КфW-а.

  Прихваћене су информације о овим кредитима као основи за вођење преговора.

  У информацији је обраложено да се Електропривреда ХЗХБ д.д. Мостар 14.7.2022. године обратила Федералном министарству финансија захтјевом за покретање поступка за стварање обавеза по основу вањског државног дуга код ЕИБ-а и КфW-а у укупном износу до 150.000.000 еура за финансирање овог пројекта.

  Наведено је да се предвиђа изградња 20 вјетротурбина јединичне снаге до 6,6 МW, укупне инсталиране снаге 132 МW и очекиване годишње производње од око 436,96 ГWх електричне енергије.

  Међу користима овог пројекта наведено је да би његовом реализацијом дошло до повећања производње електричне енергије из обновљивих извора, а што би допринијело укупном смањењу ЦО2, што значи да не утјече негативно на природну средину.

  ЈП ЕП ХЗХБ д.д. Мостар ће изградњом ове вјетроелектране проширити производне капацитете за 14,6 посто, те повећати годишњу производњу за приближно 20 посто, а у исто вријеме редуцирати овисност о хидролошким условима и цијенама електричне енергије на тржишту. Такођер, реализацијом овог пројекта ће се повећати и економска конкурентност, што резултира конкурентнијим цијенама електричне енергије.

  У информацији је истакнуто да је, по пријему захтјева ЈП ЕП ХЗХБ д.д. Мостар за покретање иницијативе за задуживање по овом пројекту, Федерално министарство финансија процијенило кредитну способност овог јавног подузећа. Такођер, пројект ВЕ „Поклечани“ је уврштен у Програм јавних инвестиција ФБиХ 2022-2024. године, што је основа за покретање иницијативе за задужење.

  Влада ФБиХ је данашњим закључцима задужила Федерално министарство финансија, Електропривреду ХЗХБ д.д. Мостар и Федерално министарство енергије, рударства и индустрије да у тим за преговоре о кредитима именују своје овлаштене представнике.

  Коначне одлуке о задужењу бит ће донесене по окончању преговора са ЕИБ-ом и КфW-ом с којим ће бити утврђени коначни услови кредитних задужења, за која је крајњи дужник Електропривреда ХЗХБ д.д. Мостар.

  Федерално министарство финансија ће Влади ФБиХ поднијети информацију о преговорима, као и текст усаглашених уговора између Босне и Херцеговине и ЕИБ-а, односно КфW-а.

  Федерално министарство финансија задужено је да данашње закључке достави Министарству финансија и трезора БиХ ради провођења даље процедуре у вези с кредитним задужењима.