Okrugli sto o obrazovnim potrebama Roma

  • 08.11.2007.
  • U organizaciji CARE International NWB 7.11.2007. godine održan je Okrugli sto na temu “Implementacija Plana akcije o obrazovnim potrebama Roma i pripadnika ostalih nacionalnih manjina u BiH”.