Одобрено 10,5 милиона КМ за успостављање резерви нафтних деривата у Федерацији БиХ

 • 16.03.2023.
 • Одобрено 10,5 милиона КМ за успостављање резерви нафтних деривата у Федерацији БиХ

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Сарајеву на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије донијела  одлуку којом одобрава пренос средстава прикупљених по основу таксе за успостављање резерви нафтних деривата, планираних овогодишњим Буџетом Федерације БиХ Федералном министарству.

  Средства у износу од 10.500.000 КМ планирана на позицији „Текући трансфери и други текући расходи - Субвенције јавним предузећима - Посебан намјенски трансакцијски рачун за уплату таксе за успостављање резерви нафтних деривата“ у Буџету ФБиХ за 2023. годину, као намјенски приход, утрошит ће се у складу са Одлуком о начину намјенског утрошка средстава остварених по основу таксе за успоставу резерви нафтних деривата за период 2023 - 2026. година, а која се односи на 2023. годину.

  Федерално министарство енергије, рударства и индустрије ће посебним рјешењем успоставити процедуру поступања унутар Министарства код преноса средстава, те именовати Комисију за праћење намјенског утрошка средстава. Такођер, Министарство ће давати налоге Федералном министарству финансија да са посебног намјенског трансакцијског рачуна, изврши пренос расположивих средстава на рачун Оператора - Терминали Федерације д.о.о. Сарајево.

  За реализацију ове одлуке задужују се Федерално министарство енергије, рударства и индустрије, Федерално министарство финансија и Оператор - Терминали Федерације д.о.о. Сарајево, свако у оквиру своје надлежности.

  У образложењу одлуке се наводи да је Законом о нафтним дериватима у Федерацији БиХ основан  Оператор резерви нафтних деривата који послује под називом "Оператор - Терминали Федерације" д.о.о. Сарајево и који је једини овлаштен за успостављање и занављање резерви нафтних деривата у Федерацији БиХ. Такођер овим законом је утврђена и такса за успостављање резерви нафтних деривата, као намјенски јавни приход за финансирање успостављања резерви нафтних деривата у Федерацији БиХ и приход је Оператора Терминали Федерације д.о.о. Сарајево. Наведена такса се плаћа на промет нафтних деривата који служе за крајњу потрошњу у висини од 0,01 КМ по литру нафтних деривата, укључујући и ЛПГ који се користи у моторима са унутрашњим сагоријевањем. Обавезници плаћања таксе су енергетски субјекти који се баве прометом нафтних деривата на мало и купци који исту уплаћују до 20. у мјесецу за протекли мјесец на уплатни - депозитни рачун са којег се преноси на посебан намјенски подрачун Јединственог рачуна Трезора Федерације БиХ.

  С обзиром да су у Буџету ФБиХ за 2023. годину на „Извору 30 - Намјенски приход“ планирана намјенска средства у износу од 10.500.000 КМ, Министарство је предложило доношење данашње одлуке.