Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка течних горива за службена моторна возила за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ, број: 05-02-80-27/2022-9

  • 08.07.2022.