Одлуке о плану и критеријима кориштења средстава Текуће резерве за 2022. годину

  • 12.04.2022.
    1. Одлуку о плану и критеријима кориштења средстава Текуће резерве премијера из Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину; (Прилог)
    2. Одлуку о плану и критеријима кориштења средстава Текуће резерве - Замјеника - 1 Буџет Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину; (Прилог) 
    3. Одлуку о плану и критеријима кориштења средстава Текуће причуве Допремијера - 2 из Прорачуна Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину; (Прилог)