Odluke o planu i kriterijima korištenja sredstava Tekuće rezerve za 2022. godinu

  • 12.04.2022.
    1. Odluku planu i kriterijima korištenja sredstava Tekuće rezerve premijera iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu; (Prilog)
    2. Odluku planu i kriterijima korištenja sredstava Tekuće rezerve - Zamjenika - 1 Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu; (Prilog) 
    3. Odluku planu i kriterijima korištenja sredstava Tekuće pričuve Dopremijera - 2 iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu; (Prilog)