Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга – услуге одржавања апликативног софтвера за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ од 30.11.2022. године

  • 30.11.2022.