Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – usluge održavanja aplikativnog softvera za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH od 30.11.2022. godine

  • 30.11.2022.