Одлукa о поништењу поступка јавне набавке услуга – услуга евалуације учинка мјера Владе ФБиХ на ублажавању посљедица COVID-19 пандемије, број: 05-02-80-44/2022-7 од 07.10.2022. године

  • 07.10.2022.