Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za javnu nabavku roba - nabavka tečnih goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

  • 11.07.2019.