Наредбе и препоруке Кризног штаба Федералног министарства здравства од 10.03.2022. године

 • 10.03.2022.
 • Влада Федерације БиХ је на 307. сједници одржаној 10.03.2022. усвојила наредбе и препоруке Кризног штаба Федералног министарства здравства чија примјена почиње 10.03.2022. године и траје 30 дана. Влада Федерације БиХ донијела је сљедеће закључке:

   

  1. Усваја се Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији Босне и Херцеговине на дан 07.03.2022. године с приједлогом наредби и препорука Кризног стожера Федералног министарства здравства.

  2. Усвајају се Наредбе Кризног стожера Федералног министарства здравства које су саставни дио ових закључака (Привитак 1).

  3. Усвајају се Препоруке Кризног стожера Федералног министарства здравства које су саставни дио ових закључака (Привитак 2).

  4. Наредује се владама кантона/жупанија, односно кризним стожерима кантоналних/жупанијских министарстава здравства да континуирано прате епидемиолошку ситуацију на подручју кантона/жупаније, те у случају погоршања праводобно дјелују и доносе мјере спрам епидемиолошке ситуације и о томе редовито извјешћују Кризни стожер Федералног министарства здравства.

  5. Задужује се Кризни стожер Федералног министарства здравства да континуирано прати епидемиолошку ситуацију ЦОВИД-19 на подручју Федерације Босне и Херцеговине, те у случају погоршања одмах препоручи Влади Федерације БиХ нове мјере спрам епидемиолошке ситуације.

  6. Наредбе и Препоруке Кризног стожера Федералног министарства здравства доносе се с роком важења од 30 дана рачунајући од дана, 10.03.2022. године, који се утврдује као дан почетка примјене ових наредби и препорука.

  7. Задужује се Кризни стожер Федералног министарства здравства да ове закључке с привитцима достави према кризним стожерима кантоналних/жупанијских министарстава здравства, кантоналним/жупанијским министарствима здравства, здравственим установама с подручја кантона/жупаније путем кризних стожера кантоналних/жупанијских министарстава здравства, клиничким центрима у Федерацији БиХ, опћим, кантоналним/жупанијским и специјалним болницама путем кризних стожера кантоналних/жупанијских  министарстава  здравства,  Федералној  и кантоналним/жупанијским управама за инспекцијске послове и Управама полиција МУП-а кантона/жупаније.

  8. Сугласно Закључку В. број 21/2021 од 08.01.2021. године под точком 4., Влада Федерације Босне и Херцеговине ће обавијестити Парламент Федерације Босне и Херцеговине о епидемиолошкој ситуацији у Федерацији Босне и Херцеговине и мјерама Владе Федерације Босне и Херцеговине које су донесене у циљу заштите здравља градана и смањења ризика за ширење вируса, на 307. сједници одржаној дана, 10.03.2022. године.

  9. Ови закључци ступају на снагу даном доношења и објавит ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

   

  Прилог 1.

  Наредбе Кризног штаба Федералног министарства здравства.

  Прилог 2.

  Препоруке Кризног штаба Федералног министарства здравства.