Наредбе и препоруке Кризног штаба Федералног министарства здравства од 08.09.2022. године

 • 09.09.2022.
 • Влада Федерације БиХ је на 330. сједници одржаној 8.9.2022. усвојила наредбе и препоруке Кризног штаба Федералног министарства здравства чија примјена почиње 8.9.2022. године и траје 60 дана. Влада Федерације БиХ донијела је сљедеће закључке:

   

  1.    Усваја се Информација о епидемиолошкој ситуацији ЦОВИД-19 у Федерацији Босне и

  Херцеговине на дан 5.9.2022. године с приједлогом наредби и препорука Кризног штаба Федералног министарства здравства.

   

  2.  Усвајају се Наредбе Кризног штаба Федералног министарства здравства које су саставни дио ових закључака (Прилог 1).

   

  3.   Усвајају се Препоруке Кризног штаба Федералног министарства здравства које су саставни дио ових закључака (Прилог 2).

   

  4. Наређује се владама кантона, односно кризним штабовима кантоналних министарстава здравства да континуирано прате епидемиолошку ситуацију на подручју кантона, те у случају погоршања правовремено дјелују и доносе мјере спрам епидемиолошке ситуације и о томе редовно извјештавају Кризни штаб Федералног министарства здравства.

   

  5.    Задужује се Кризни штаб Федералног министарства здравства да континуирано прати епидемиолошку ситуацију ЦОВИД-19 на подручју Федерације Босне и Херцеговине, те у случају погоршања одмах препоручи Влади Федерације БиХ нове мјере спрам епидемиолошке ситуације.

   

  6.    Наредбе и Препоруке Кризног штаба Федералног министарства здравства доносе се с роком важења од 60 дана рачунајући од дана, 8.9.2022. године, који се утврђује као дан почетка примјене ових наредби и препорука.  

   

  7.  Задужује се Кризни штаб Федералног министарства здравства да ове закључке с прилозима достави према кризним штабовима кантоналних министарстава здравства,

  кантоналним министарствима здравства, здравственим установама с подручја кантона путем кризних штабова кантоналних министарстава здравства, клиничким центрима у Федерацији БиХ, опћим, кантоналним и специјалним болницама путем кризних штабова кантоналних министарстава здравства, Федералној и кантоналним управама за инспекцијске послове и Управама полиција МУП-а кантона.

   

  8.   Сагласно Закључку В. број 21/2021 од 8.1.2021. године под тачком 4., Влада Федерације Босне и Херцеговине ће обавијестити Парламент Федерације Босне и Херцеговине о епидемиолошкој ситуацији у Федерацији Босне и Херцеговине и мјерама Владе Федерације Босне и Херцеговине које су донесене у циљу заштите здравља грађана и смањења ризика за ширење вируса, на 330. сједници одржаној дана, 8.9.2022. године.

   

  9.  Ови закључци ступају на снагу даном доношења и објавит ће се у “Службеним новинама Федерације БиХ”.

   

   

  Прилог 1.

   

  Наредбе Кризног штаба Федералног министарства здравства.

   

  Прилог 2.

   

  Препоруке Кризног штаба Федералног министарства здравства.