Министарство финансија

Министрица: Јелка Милићевић

Министарство финансија

Мехмеда Спахе 5, Сарајево 
Телефон: +387 33 203 147;203-148 
Факс: +387 33 203 152 

web site: www.fmf.gov.ba

Pošalji mail na info@fmf.gov.ba

Pošalji mail na fmf.kab@bih.net.ba

Министрица: Јелка Милићевић

Biografija

Рођена 10.9.1960. године у Ђакову, Република Хрватска.

Економску школу у Мостару завршила 1979. године, те дипломирала на Економском факултету у Мостару 1983. године. Од 1996. до 2011. године стекла је више цертификата: ревизора и рачуновође, за израду анализе, пословних планова, оцјене и инвестицијских програма и реструктурирања господарских субјеката, Consulting Exellence (у организацији USAID-a), за овлаштеног интерног ревизора - специјалиста за област банке и остале финанцијске институције.

Од 1984. до данас обнашала је више битних дужности, између осталих, била је истраживач I, II и водитељ пројектног тима у Соко Ваздухопловној индустрији д.д. Мостар, руководитељица рачуноводства и финанција у ЈАС д.о.о. Мостар, сурадница Експертног тима за приватизацију Владе ФБиХ (1996.-1997.), директорица Соко Финанције д.о.о. Мостар, директорица интерне ревизије у Хрватским поштама д.д. Мостар, чланица Управног одбора Агенције за банкарство ФБиХ и предсједница Одбора за ревизију у “Алуминију” д.д. Мостар.

Организациона структура

Министрица: 
Јелка Милићевић
Мехмеда Спахе 5, 
Сарајево 
Телефон: +387 33 253-500 
Фаx: +387 33 203-152 
e-mail: 
Ured.ministra@fmf.gov.ba 
info@fmf.gov.ba

Секретар министарства:
Асим Панџић
Телефон:+387 33 253-421
Фаx:+387 33 203-152
e-mail: asim.pandzic@fmf.gov.ba

Помоћник министра у Кабинету министра:

---------
Телефон: +387 33 253-500 
Фаx: +387 33 203-152

e-mail: Ured.ministra@fmf.gov.ba

 

Помоћник министра у Сектору за правне послове:

----------
Телефон: +387 33 253-409 

Фаx: +387 33 226-341
e-mail: 
Dzenana.Redzic@fmf.gov.ba

 

Помоћник министра у Сектору за привредне финансије:
Мирјана Вучић
Телефон: +387 33 253-563 
Фаx: +387 33 226-341 
e-mail: 
Mirjana.Vucic@fmf.gov.ba

Помоћник министра у Сектору за порезну политику, јавне приходе и игре на срећу: 
Медина Дудо 
Телефон: +387 33 442-880 
Фаx+337 33 226-341
e-mail: 
medina.dudo@fmf.gov.ba

Помоћник министра у Сектору за буџет и јавне расходе: 
Алија Аљовић
Телефон: +387 33 253-554

Фаx+337 33 226-341
e-mail: 
alija.aljovic@fmf.gov.ba

Помоћник министра у Сектору за трезор:
Марио Глибић
Телефон: +387 33 253-402 
Фаx: +387 33 226-341
e-mail:
mario.glibic@fmf.gov.ba

Помоћник министра у Сектору за управљање дугом:
Самир Бакић 
Телефон: +387 33 253 463
Фаx: +387 33 226-341

e-mail: samir.bakic@fmf.gov.ba

 

Помоћник министра у Сектору за економско-финансијске и заједничке послове:
Дамир Морић 
Телефон: + 387 33 253-580
Фаx: + 387 33 226-341
e-mail: 
damir.moric@fmf.gov.ba

Помоћник министра у Централној хармонизацијској јединици:
Фатима Дринчић 
Телефон: + 387 33 253-410
Фаx: + 387 33 253-490
e-mail: 
fatima.drincic@fmf.gov.ba

Начелник Јединице за интерну ревизију:

Данијела Вулета-Трнчић  
Телефон:+387 33 253-415

Фаx: + 387 33 226-341

e-mail: Danijela.Vuleta-Trncic@fmf.gov.ba

Начелник Јединице за буџетску инспекцију:

Езхер Кубат

Телефон: 253-521

Фаx: + 387 33 226-341

e-mail: ezher.kubat@fmf.gov.ba 

 

Односи с јавношћу:
Ивана Рагуз 
Телефон: +387 33 253 532
e-mail: 
ivana.raguz@fmf.gov.ba

info@fmf.gov.ba

 

Дјелокруг

  • Припрема нацрте закона из области финансија
  • Анализе, извјештаје и надзор над примјеном прописа из области: банкарског система, тржишта капитала, осигурања имовине и лица, недепозитних финансијских институција, девизног пословања и кредитних односа с иностранством.

Органи у саставу Министарства

Порезна управа ФБиХ 
Финансијска полиција ФБиХ

Основни документи који регулишу рад

  • Закон о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе ("Службене новине Федерације БиХ" број 19/03 и 38/05 )
  • Закон о организацији органа у Федерацији БиХ ("Службене новине Федерације БиХ"број 35/05)
  • Правилиник о унутрашњој организацији Федералног министарства финансија број: 07-02-6245-1/05 од 19.07.2005. год. на којег је Влада ФБиХ 21.07.2005.године дала сагласност актом број: 407/05