Јавни интерес за изградњу додатних капацитета Међународног аеродрома Сарајево

 • 15.09.2022.
 • Јавни интерес за изградњу додатних капацитета Међународног аеродрома Сарајево

  Влада ФБиХ је прихватила Елаборат ЈП Међународни аеродром Сарајево д.о.о. Сарајево као процјену постојања јавног интереса за изградњу додатних капацитета овог аеродрома методом концесије.

  Федерално министарство промета и комуникација задужено је да овај закључак и Елаборат достави Опћини Илиџа ради прибављања сагласности за провођење поступка додјеле ове концесије.

  Како је образложено, Федерално министарство промета и комуникација је 16.6.2022. године добило акт Владе ФБиХ којим је иницијатива за рјешавање подкапацитираности на Међународном аеродрому Сарајево враћен на допуну, односно дораду, а све у складу са, између осталог, мишљењем Комисије за концесије БиХ и ставом Владе ФБиХ.

  С обзиром да је Комисија за концесије, између осталог, констатирала да је предмет потребно допунити процјеном постојања јавног интереса за додјелу концесије, као и добивањем сагласности Опћине Илиџа, као локалне заједнице на чијем подручју би била додијељена концесија, Федерално министарство промета вратило је предмет на дораду Међународном аеродрому Сарајево.

  Након што је овај аеродром доставио Елаборат, Федерално министарство промета и комуникација констатирало је да он садржи све релевантне податке на основу којих је процијењено да постоји јавни интерес за изградњу додатних капацитета Међународног аеродрома Сарајева методом концесије.