Интерресорна радна група Владе ФБиХ за израду и провођење акционог плана за превенцију и борбу против тероризма у ФБиХ

Контакт е-маил: антитероризам@фбихвлада.гов.ба