Interresorna radna grupa Vlade FBiH za izradu i provođenje akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH

Kontakt e-mail: antiterorizam@fbihvlada.gov.ba